Välfärdsinnovation möter svenska hinder


Vägen till de svenska användarna är lång och snårig. Trots goda förutsättningar riskerar Sverige att halka efter i utvecklingen av ny välfärdsteknik.

Varnar för demokratisk kris efter indragen assistans


Neddragningar inom personlig assistans är ett hot mot funktionshinderrörelsen, skriver företrädare för en lång rad organisationer i en debattartikel.

Här beskrivs otillgängligheten som akut


Studenter och lärare i rullstol möttes av trappor när Malmö högskola placerade utbildningarna inom handikappvetenskap i otillgängliga lokaler.

Sökes: Normbrytande Uppsalabor


Hon letar efter normbrytande berättelser från platser i staden vid Fyrisån.

Sänkt skatt på sjukersättning


Nästa år sänks skatten för de som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kräver obligatorisk valfrihet för kommunal assistans


Även den som får sin personliga assistans från kommunen bör få rätt att välja utförare. Det anser majoriteten i riksdagens socialutskott och kör över regeringspartierna.

Vill öka inkluderingen inom idrotten


Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas i idrotten. Det anser riksdagens kulturutskott och kräver att regeringen agerar.

Fågelfeber


Våren står för dörren och med den kommer flyttfåglarna. Pelle Aspegren, en av Sveriges mest erfarna fågelskådare som använder rullstol, förklarar grejen med att spana på bevingade djur.

Så finansierar assistanspengar terrorism


Assistansersättning har i enstaka fall används för att finansiera terrorverksamhet. Det visar en rapport från Försvarshögskolan.

Snart dags för största mässan


Den som vill ha klämma och känna på de senaste hjälpmedlen kan besöka Göteborg i april.

Unik skidskola jubilerar


I 30 år har de utvecklat teknik och skapat möjligheter för fler att uppleva skidåkning. Under jubileumsåret har Totalskidskolan fokus på att rädda sin släplift.

› Fler nyheter