Nya krav på tillstånd inom hemtjänsten


Företag inom hemtjänst och ledsagarservice ska från och med nästa år ha särskilda tillstånd för att få bedriva verksamhet. Det förelår regeringen.

Forskarnas app ska ge fler tillgängliga bostäder


En app som hjälper till att hitta en tillgänglig lägenhet. Det är vad forskare på Lunds universitet håller på att utveckla. Forskarna ska nu tillsammans med Karlshamnsbostäder göra appen till ett användbart verktyg.

Därför tvingades Sommarsol till konkurs


Pengarna till löner tog slut. Efter konkursen är framtiden för rekreations- och rehabiliteringsanläggningen Sommarsol osäker.

Omprövningsstoppet till lagrådet


Från och med den 1 april ska det åter vara möjligt att få assistansersättning för väntetid och beredskap. Samtidigt tas tvåårsomprövningarna bort. Det är innebörden i ett förslag som regeringen nu skickar till lagrådet.

EU-kritik mot statsstödet till Samhall


Statens merkostnadsersättning till Samhall bryter mot EUs regler om statsstöd till företag, slår EU-kommissionen fast. Nu måste Sverige vidta åtgärder.

Nya jaktregler kan minska diskriminering


När årets vargjakt drar i gång i dagarna finns få jägare med nedsatt rörelseförmåga med i skogarna. Men till nästa år kan det bli ändring. Ett nytt lagförslag öppnar för att låta funktionshindrade jägare jaga fler arter från fordon än vad som tidigare varit tillåtet.

Många invändningar mot regeringens stoppförslag


Det är inte alla som fullt ut omfamnar regeringens förslag att tillfälligt stoppa tvårsomprövningarna för personlig assistans. Flera remissinstanser menar att förslaget är otillräckligt.

Nu ska styrningen av funktionshinderpolitiken utredas


Styrning och uppföljning är några frågor som den nya utredaren ska lösa. Men även tillämpningen av principen om universell utformning 

Framgång för DHR i diskrimineringsmål


Det är Region Gävleborg som ska stå till svars för eventuell diskriminering när Lars-Göran Wadén nekades att åka med lokalbussen i Gävle. Det slår Högsta domstolen fast i ett avgörande.

Öppnar för skrotning av nedsatt arbetsförmåga


Den har kritiserats under lång tid, men bitit sig fast. Nu kan dock termen »nedsatt arbetsförmåga« vara på väg bort.

»Kvalitetsutveckling« bakom assistansraset


Det är inte bara de senaste årens domar som har påverkat utvecklingen av antalet assistansberättigade. Det visar en analys från Försäkringskassan.

› Fler nyheter