Trög start för Myndigheten för delaktighet


Svaga resultat, ineffektiva processer och interna motsättningar har präglat Myndigheten för delaktighets två första år, visar en analys från Statskontoret.

Budgetkravet: Höj sjukersättningen


Inför höstens budgetförhandlingar med regeringen vill Vänsterpartiet höja sjukersättningen och se över beräkningsgrunderna för bidraget.

Ändrad rättspraxis ett brott mot konventionen


Den stramare tillämpningen av reglerna för personlig assistans är ett brott mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, visar ny forskning.

Försäkringskassans assistansmiss


Stora delar av Försäkringskassans investering i en ny IT-lösning för assistansersättning kommer inte till användning. Arbete motsvarande 81 miljoner kronor gav inte något av värde.

Löfven försvarar kostnadsfokus i assistansen


Den som behöver assistans ska ha assistans, sa statsministern i riksdagens partiledardebatt, men höll samtidigt fram kostnadsökningar och brottslighet som motiv till att utreda kostnadsutvecklingen.

Ekonomi bakom indragna assistanstillstånd


Var åttonde assistansbolag förlorade tillståndet när Inspektionen för vård och omsorg granskade verksamheten.

Han riktar hård kritik mot Åsa Regnér


Björn Häll Kellerman lämnar Socialdemokraterna i protest: "Det handlar om att ställa svaga grupper mot varandra och utgå från vilka som inte gör motstånd."

Hårdare regler mot parkeringsfuskare


Högre böter och ett nationellt register för parkeringstillstånd är några förslag från regeringen.

»Byråkratin ges fritt spelrum inom LSS«


DEBATT. Besparingskraven är inte det största problemet med nya LSS-utredningen, skriver Bengt Elmén.

»Samhället förstår inte att det här händer«


Kunskapen om sexuellt våld mot personer med funktionsnedsättning måste bli bättre, anser Madelen Löw.  

Fack och arbetsgivare kan göra mer


Arbetsmarknadens parter behöver ta större ansvar för att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att få arbete. Det är slutsatsen i en ny rapport.

› Fler nyheter