»Kvalitetsutveckling« bakom assistansraset


Det är inte bara de senaste årens domar som har påverkat utvecklingen av antalet assistansberättigade. Det visar en analys från Försäkringskassan.

Myndighet varnar för fallande assistansvinster


Lägre lönsamhet i assistansföretagen kan minska valfriheten och skrämma bort seriösa aktörer från marknaden, visar en statlig rapport.

Oro för trovärdigheten bakom avhoppen


Det fortsätter att storma inom organisationen Funktionsrätt Sverige. Nu har fyra av nio styrelseledamöter lämnat sina uppdrag i protest mot att Lars Ohly är kvar som styrelseordförande.

»Jag har liksom blivit lämnad åt mitt öde«


Trots goda tider och sjunkande arbetslöshet har unga med funktionsnedsättning fortfarande svårare att få jobb. Angela Öqvist har sökt jobb i flera år och saknar stöd från samhället.

Nu väntar ny kamp om tillgänglighetsdirektivet


Urvattnad kompromiss eller användbart verktyg? Nu avgörs framtiden för EUs tillgänglighetsdirektiv.

Färre privata utförare i hemtjänsten


Under lång tid ökade antalet privata bolag i hemtjänsten. Nu har utvecklingen vänt.

Läroböcker speglar inte verkligheten


Hur skildras personer med funktionsnedsättning i läroböcker? Mestadels syns de inte alls, visar ny forskning. 

»Det räcker inte med goda viljeyttringar« 


EU behöver gå före och göra verklighet av inkludering och tillgänglighet, anser Karolina Celinska som är en av talarna när funktionshinderrörelsen idag intar EU-parlamentet.

Träflis gjorde skogen otillgänglig


Förr var rekreations- och naturområdet »Ärtan och bönan« i Höganäs kommun tillgängligt för alla. Nu har kommunen lagt ut grov träflis som underlag på gångstigarna och det fungerar inte längre att köra rullstol i området.

Manifestation med krav på snabba lagändringar


Hundratals Stockholmare trotsade decemberkylan och krävde att den personliga assistansen återställs.

Så ger kommunerna stöd till egenvård


Det flesta kommuner erbjuder stöd till egenvård, ofta inom personlig assistans, men barn och unga får mindre hjälp än andra, visar en ny kartläggning.

› Fler nyheter