Försäkringskassan överklagar ny assistansdom


Myndigheten överklagar dom om sondmatning sedan kammarrätten gjort en annan tolkning av rättsläget.

Tester gav bättre tillgänglighet


Med hjälp av personer som själva har funktionsnedsättning har Stadsmuseet i Göteborg utvecklat sin egen metod för att göra verksamheten tillgänglig. Nu vill man sprida erfarenheterna till fler.

Röda siffror för Samhall


Målen nåddes för antalet övergångar, men ökade lönekostnader medför att det statliga bolaget gjorde en förlust.

Strid om EUs nya tillgänglighetsdirektiv


EUs föreslagna tillgänglighetsdirektiv riskerar att bli urvattnat, varnar flera användargrupper.

Färre assistansanvändare kan vara trendbrott


2016 kan vara året då utvecklingen inom assistansersättningen vände. Det konstaterar Försäkringskassan i en ny rapport.

Så många ska få statlig praktik


Regeringen förtydligar kraven på myndigheterna. Kräver minst 1000 praktikplatser per år.

Bättre upphandlingar kan ge nya hjälpmedel


Nya riktlinjer för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik ska stimulera innovation och ge användarna mer att säga till om.

Försäkringskassan sänker assistansprognosen


Färre assistansberättigade får Försäkringskassan att skriva ner utgiftsprognoserna för den statliga assistansersättningen.

Allt större sjukfrånvaro på Samhall


Sjukfrånvaron ökar på det statliga företaget Samhall som ska skapa arbetstillfällen åt personer med funktionsnedsättning.

Klartecken för lägre timkostnad i personlig assistans


Kommunerna kan betala ut lägre ersättning för personlig assistans än staten. Det slår högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.

Nytt regleringsbrev stillar inte kritiken


Regeringens försök att förtydliga instruktionen till Försäkringskassan går inte hem hos kritikerna. Fortfarande kräver flera organisationer ett nödstopp för indragningar av personlig assistans.

› Fler nyheter