Så ska kulturskolan bli inkluderande


Den statliga utredningen om kulturskolans framtid vill prioritera satsningar på barn och unga med funktionsnedsättning.

Riksdagen debatterar personlig assistans


På begäran av Kristdemokraterna hålls nästa fredag en aktuell debatt om personlig assistans.

Nyord ska definiera Handikappförbunden


Samarbetsorganet byter namn och vill samtidigt introducera ett nytt begrepp i det svenska språket.

Ett steg närmare svensk MR-institution


En ny oberoende nationell institution ska granska hur Sverige lever upp till internationella konventioner. Det skriver regeringen i sin nya strategi för mänskliga rättigheter i Sverige.

Makt och assistans på teaterscenen


Ylva Anderssons erfarenheter av personlig assistans gestaltas under hösten på landets främsta teaterscen. Med en parafras på Ingmar Bergman dissekeras relationen mellan användare och assistent.

Vill sätta P för parkeringsfusket


Felparkeringsavgifter på upp till 1300 kronor och hot om flytt av felparkerade bilar ska minska fusk och missbruk med parkeringstillstånd, hoppas regeringen.

Stora kunskapsbrister om våldet mot barn


Barn med funktionsnedsättning är som grupp mer utsatta för våld än andra barn, men skillnaderna inom gruppen är dåligt kartlagda, visar en ny rapport.

Nytt bilstöd ska minska kostnader


Nya regler för bilstödet ska få fler att köpa standardutrustning och minska statens kostnader för bilanpassning.

Kritiker förespår assistansens död


Regeringens besked att assistansersättningen nästa år bara höjs med tre kronor får såväl branschföreträdare som användarrepresentanter att plocka fram de brutala metaforerna.

Påfyllning av bilstödet


Regeringen skjuter till 61 miljoner kronor till årets pott för bilstöd. Men satsningen är bara tillfällig.

Låg höjning av assistansersättningen


Schablonbeloppet för assistansersättningen räknas upp med 1,05 procent till 2017. Det motsvarar en höjning på tre kronor i timmen.

› Fler nyheter