Enklare att jaga för jägare i rullstol


Nya regler gör det lättare för personer med funktionsnedsättning att jaga. En ändring i jaktförordningen, som regeringen beslutade om idag, förenklar ansökan om tillstånd att jaga från motorfordon.

Krisen för bilstödet blir allt svårare


Läget är akut. Nu krävs konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom bilstödet och rädda anpassningsbranschen. Så löd budskapet vid en debatt på hjälpmedelsmässan Hjultorget på onsdagen.

Hovrättsdom ger högre diskrimineringsersättning


Göta hovrätt höjer ersättningen till den elev i Vara kommun som diskriminerats på grund av bristande tillgänglighet.

Nu avgörs om han blev diskriminerad


»Stort och spännande«. På måndagen var Lars-Göran Wadén tillbaka i domstolen som ska avgöra om han blev diskriminerad när han inte kom ombord på lokalbussen.

Hjultorget breddar utbudet


Årets upplaga av hjälpmedelsmässan Hjultorget blandar politik, hjälpmedel och sport.

Varnar för att historien kan bita tillbaka


Allt blir inte alltid bättre. Margareta Persson visar i en ny bok hur sättet människor med funktionsnedsättning har behandlats varierat genom historien och att inga landvinningar kan tas för givna.

Överoptimism bakom missade jobbmål


Staten överskattar systematiskt det förväntade deltagarantalet i olika arbetsmarknadspolitiska program. Bland annat har flera jobbsatsningar för personer med funktionsnedsättning landat långt i från målen. En ny granskning visar varför.

»Svårt att utläsa vad som krävs«


Många småföretagare i besöksnäringen är osäkra när undantaget i diskrimineringslagen tas bort. Branschorganisationen hoppas på dialog om tillgängligheten.

Så ska assistanshunden få högre status


Nu kommer nya förslag som ska bana väg för de fyrbenta hjälpmedlen.

Fortsatt osäkerhet kring bilstödet


Försäkringskassan skriver ner prognoserna för utbetalningarna av det statliga bilstödet med 37 miljoner kronor.

Så ändrar regeringen LSS-direktiven


Till sist böjde sig regeringen för kraven. LSS-utredningen får nya direktiv och behöver inte längre föreslå besparingar.

› Fler nyheter