Så kan rätten till bostadsanpassning förändras


Regeringen föreslår flera ändringar i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Oppositionens budgetar på tre minuter


Under veckan har samtliga oppositionspartier presenterat sina budgetmotioner. Här finns förslag som rör såväl personlig assistans som lönebidrag och bostadstillägg.

Vill behålla undantag för småföretag


Moderater, Sverigedemokrater och Centerpartister i riksdagen säger nej till att ta bort undantaget för småföretag från förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. 

Regeringens budget på tre minuter


I budgetpropositionen lägger regeringen flera förslag som påverkar delaktighet och levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Assistentavtal klart i sista stund


Stridsåtgärderna uteblir sedan Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarparten Vårföretagarna slutit en nytt kollektivavtal.

Myndigheter ska motverka diskriminering


Regeringen ger särskilda uppdrag till två myndigheter att öka kunskapen om diskriminering på arbetsmarknaden.

Små företag mister undantag om tillgänglighet


Även företag med färre än tio anställda och som tillhandahåller varor eller tjänster ska omfattas av förbudet mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, föreslår regeringen.

Varslar om konflikt inom personlig assistans


Nyanställningar och inhyrning av personliga assistenter hos privata företag påverkas om fackförbundet Kommunals varsel blir verklighet.

Assistansersättningen höjs mindre än märket


Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att höja den statliga assistansersättningen. Men höjningen räcker inte, menar Vårdföretagarna.

Gott om funktionshinderdebatt i Almedalen


Personlig assistans, tillgänglighet och mänskliga rättigheter står i fokus när funktinoshinderrörelsen storsatsar under Almedalsveckan.

Annorlunda hjälpmedelsevent i fjällmiljö


Norskt rullstolstolsrally med fokus på terränghjälpmedel.

› Fler nyheter