»Vårt mål är inte att sätta dit småföretagare«


Undantaget för mindre företag bort i diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet. Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, välkomnar förändringen men tonar ner förväntningarna.

DO kräver högre ersättning för diskriminerad elev


Låg diskrimineringsersättning kan göra att det ekonomiskt fördelaktigt att låta bli att åtgärda bristande tillgänglighet, menar Diskrimineringsombudsmannen.

Försvarar assistansens kostnader


Kostnadsutvecklingen för personlig assistans är en rimlig effekt av utvecklingen i samhället, menar Bengt Westerberg i en ny rapport som presenterades på tisdagen.

»Utredningen löser inte hela problemet«


Hjälpmedelsutredningens förslag om avgiftsfrihet för hjälpmedel missar utsatta grupper och kommer inte åt problemen med ohälsa, varnar DHRs ombudsman.

De kan slippa avgift för hjälpmedel


En ny regel i hälso- och sjukvårdslagen ska ge huvudmän möjlighet att ta ut avgifter för hjälpmedel. Det föreslår hjälpmedelsutredningen. Men tre grupper föreslås bli avgiftsbefriade.

 Svårt läge för flyktingar med funktionsnedsättning


Den tillfälliga migrationslagstiftningen som började gälla för snart ett år sedan riskerar att drabba flyktingar med funktionsnedsättning särskilt hårt. Det är en slutsats i en ny statlig studie.

»Återigen har man glömt vår grupp«


Flyktingar med funktionsnedsättning möter många gånger okunskap i det svenska mottagningssystemet. Under namnet Disabled refugees welcome inleds nu en särskild satsning för att nå gruppen och ge dem stöd.

Så gör regeringen om lönestöden


Lönestöden till personer med funktionsnedsättning ska bli tydligare. Nya namn och bättre uppföljning är några insatser.

»Det här får betydelse för elever med funktionsnedsättning«


Domen från Skarborgs tingsrätt slår fast att elever med funktionsnedsättning har rätt till en tillgänglig och trygg skolmiljö, konstaterar Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

Bristerna i tillgängligheten var diskriminering


Det var diskriminering när Vara kommun lät bli att förbättra tillgängligheten på mellanstadieskolan. I en unik dom ger Skarborgs tingsrätt en elev rätt till diskrimineringsersättning.

Samhall ställer högre krav på rörelseförmåga


Personer med nedsatt rörelseförmåga får allt mer sällan arbete hos Samhall. En ny granskning visar att företagets krav på arbetsförmåga har skärps.

› Fler nyheter