Klartecken för lägre timkostnad i personlig assistans


Kommunerna kan betala ut lägre ersättning för personlig assistans än staten. Det slår högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.

Nytt regleringsbrev stillar inte kritiken


Regeringens försök att förtydliga instruktionen till Försäkringskassan går inte hem hos kritikerna. Fortfarande kräver flera organisationer ett nödstopp för indragningar av personlig assistans.

Nya krav ska minska diskrimineringen


Vid årsskiftet ökar kraven på arbetsgivarnas arbete mot diskriminering. Nu ska aktiva åtgärder omfatta alla diskrimineringsgrunder.

Myndighet vill se över lagen om assistans


Inspektionen för socialförsäkringen uppmanar regeringen att se över om gällande praxis för bedömning av assistansersättning stämmer överens med målen för insatsen.

Föreslår enklare sätt att pröva diskriminering


»Snabbt, enkelt och billigt.« En ny diskrimineringsnämnd ska vara ett komplement till domstolar för att avgöra fall av diskriminering, förslår en statlig utredning.

»Jag vill ha verkstad och få lagen testad«


Efter två års väntan på upprättelse får Lars-Göran Wadén vänta ännu ett tag på att få klarhet i om han i lagens mening blev diskriminerad när han inte kunde komma ombord på bussen.

HD kan avgöra ansvar för diskriminering


Lars Göran Wadén kom inte ombord på bussen. Nu tas frågan om vem som bär ansvaret till högsta domstolen.

Ny utfrågning om assistansen


Riksdagen planerar en ny utfrågning om den personliga assistansen

Så minns funktionshinderrörelsen Bengt Lindqvist


Den tidigare socialdemokratiska politikern och FN-rapportören Bengt Lindqvist avled i helgen. Nu hyllas han av funktionshinderrörelsen.

Bred uppslutning för den personliga assistansen


Hundratals trotsade decemberkylan i Stockholm och krävde ett nödstopp för indragningar av assistansersättning. På mer än 20 orter runt om i landet hölls manifestationer för att protestera mot regeringens hantering av den personliga assistansen.

»Sexualitet måste vara funkis«


Trots att man som person med funktionsnedsättning har rätt att få hjälpmedel för att klara sina dagliga behov är det väldigt svårt att få tag i anpassade sexhjälpmedel, skriver Hanna Öfors.

› Fler nyheter