Makt och assistans på teaterscenen


Ylva Anderssons erfarenheter av personlig assistans gestaltas under hösten på landets främsta teaterscen. Med en parafras på Ingmar Bergman dissekeras relationen mellan användare och assistent.

Vill sätta P för parkeringsfusket


Felparkeringsavgifter på upp till 1300 kronor och hot om flytt av felparkerade bilar ska minska fusk och missbruk med parkeringstillstånd, hoppas regeringen.

Stora kunskapsbrister om våldet mot barn


Barn med funktionsnedsättning är som grupp mer utsatta för våld än andra barn, men skillnaderna inom gruppen är dåligt kartlagda, visar en ny rapport.

Nytt bilstöd ska minska kostnader


Nya regler för bilstödet ska få fler att köpa standardutrustning och minska statens kostnader för bilanpassning.

Kritiker förespår assistansens död


Regeringens besked att assistansersättningen nästa år bara höjs med tre kronor får såväl branschföreträdare som användarrepresentanter att plocka fram de brutala metaforerna.

Påfyllning av bilstödet


Regeringen skjuter till 61 miljoner kronor till årets pott för bilstöd. Men satsningen är bara tillfällig.

Låg höjning av assistansersättningen


Schablonbeloppet för assistansersättningen räknas upp med 1,05 procent till 2017. Det motsvarar en höjning på tre kronor i timmen.

Vill göra konventionen till lag


FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör bli en del av svensk lagstiftning. Det krävde delar av funktionshinderrörelsen vid en manifestation i Stockholm på tisdagen.

Förslaget: Mindre pengar till otillgängliga partier


Det ska märkas i de politiska partiernas kassor om deras verksamhet inte är tillgänglig, anser paraplyorganisationen Lika Unika.

Vill ha mer kontroll över assistansen


Försäkringskassans arbete mot brottslighet med assistansersättning har satt stopp för brottslighet till ett värde av 60 miljoner kronor. Samtidigt vill myndigheten satsa mer på handläggning och kontroll av ersättningen.

Trög start för Myndigheten för delaktighet


Svaga resultat, ineffektiva processer och interna motsättningar har präglat Myndigheten för delaktighets två första år, visar en analys från Statskontoret.

› Fler nyheter