Bred uppslutning för den personliga assistansen


Hundratals trotsade decemberkylan i Stockholm och krävde ett nödstopp för indragningar av assistansersättning. På mer än 20 orter runt om i landet hölls manifestationer för att protestera mot regeringens hantering av den personliga assistansen.

»Sexualitet måste vara funkis«


Trots att man som person med funktionsnedsättning har rätt att få hjälpmedel för att klara sina dagliga behov är det väldigt svårt att få tag i anpassade sexhjälpmedel, skriver Hanna Öfors.

Nu granskas Samhall


Statskontoret ska analysera vad som krävs för att få anställning hos Samhall och hur utvecklingen har påverkat vilka som faktiskt anställs.

Målet: inkluderande lastbilar


Bilden av den typiska lastbilschauffören utmanas i ett nytt forskningsprojekt. Resultatet kan göra framtidens lastbilar användbara för fler.

Prisas för arbete med FN-konventionen


Samarbetsorganisationen Lika Unika ger sin årliga utmärkelse till en före detta handikappombudsman.

Assistenter föreslås få meddelarskydd 


Även privat anställda personliga assistenter ska omfattas av meddelarskyddet. Det är innebörden i ett nytt lagförslag.

Därför blir juridiken viktigare


Juridiken är ett maktmedel som inte ska lämnas över till politiker och tjänstemän. Juristen Paul Lappalainen vill att funktionshinderrörelsen tar ansvar för att påverka rättspraxis.

Regeringen förtydligar assistansuppdraget


Åsa Regnér (S) lovar att ändra de kritiserade skrivningarna i Försäkringskassans regleringsbrev.

Hon varnar för ökad rättsosäkerhet


I debatten har assistansbolagens jurister anklagats för att driva upp kostnaderna för den personliga assistansen. Det stämmer inte, säger juristen Mia von Wachenfelt. Utan juridisk hjälp skulle många användare bli överkörda och rättssäkerheten hänga löst,menar hon.

I forskningscirkeln är alla experter


Hur förebygger man olyckor i bostaden och skapar en trygg och funktionell hemmiljö? Den frågan har representanter från funktionshinderrörelsen sökt svar på tillsammans med universitetsforskare.

Vill öka kunskapen om robotar i hemtjänsten


Robotar, kameror och sensorer flyttar in i hemmen. Nu ska hemtjänstanvändare få mer kunskap om välfärdstekniken för att kunna påverka utvecklingen.

› Fler nyheter