Flera krav på snabb lagändring


Massiv kritik mot regeringen när riksdagen debatterade den personliga assistansen.

Förändrad handikappersättning möter motstånd


Handikappersättningen skrotas och ersätts av en »merkostnadsersättning«. Det föreslår regeringen. Samtidigt förändras vårdbidraget.

Så tänker Försäkringskassan om omprövningarna


– Vi kommer att behöva identifiera de ärenden där praxisändringen inte påverkar, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Försäkringskassan gör riktade omprövningar


Efter regeringens besked om ett kommande stopp för tvåårsomprövningar ändrar Försäkringskassan sitt arbete.

Regeringen stoppar alla tvårsomprövningar


Regeringen föreslår ett temporärt stopp för alla tvåårsomprövningar inom den statliga assistansersättningen, men det dröjer till våren.

Larmar till FN om assistanskrisen


»Vi är djupt oroade över den nuvarande situationen«, skriver DHRs förbundsordförande Rasmus Isakson i ett brev till FNs rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Åsa Regnér lovar att ändra LSS


Efter senaste assistansdomen uppger regeringens ansvariga minister till Sveriges radio att ett lagförslag kommer innan jul.

Sveriges funktionshinderpolitik är orealistisk


Debatt. Ett växande utanförskap och ett otillgängligt samhälle gör att Sveriges funktionshinderpolitik inte kommer att lyckas under det närmaste decenniet, skriver funktionshinderforskaren Jörgen Lundälv.

Minst fyra av tio assistansanvändare riskerar färre timmar


Den senaste domen om personlig assistans från Högsta förvaltningsdomstolen kan att få stora konsekvenser för många assistansberättigade, menar Försäkringskassan.

Majoritet för skärpt diskrimineringskydd


Riksdagens arbetsmarknadsutskott ställer sig bakom regeringens förslag att ta bort undantaget för mindre företag från förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Assistansersättning minskar snabbare än beräknat


Försäkringskassan justerar sin prognos. Utflödet Av användare ökar och statens utgifter minskar.

› Fler nyheter