Sex personer runt ett bord på vad som ser ut att vara ett väldigt sparsmakat kontor. En av personerna sitter i rullstol.

Riksrevisionen granskar arbetsmarknadspolitiken

Efter kritiken mot Samhall – nu ska Riksrevisionen granska hela arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning.
Man knuffar en rad med kundvagnar.

Regeringen tillsätter stor översyn av Samhall

Efter kritiken mot Samhall ska en utredning se över hur det statliga bolaget ska kunna erbjuda utvecklande arbete åt personer med funktionsnedsättning.
En stängd dubbeldörr i en skolkorridor.

Enkelt avhjälpta hinder ska bli lättare att anmäla

En ny webb-app gör det enkelt att rapportera enkelt avhjälpta hinder till alla kommuner i landet.
Svartvitt porträttfoto av Camilla Nordgren taget lite snett från sidan.

Dags att göra motstånd?

Camilla Nordgren: För oss som ska prövas för att få del av stöd och service är det helt centralt att handläggaren har kunskap och förståelse.
DHR:s förbundsmöte 2023 ►
En bild från möteslokalen Göteborg. I förgrunden ses några ombud som är vända mot presidiet. I bakgrunden sen stor skärm med texten DHR Förbundsmöte Göteborg.

Klartecken för organisationsförnyelse

DHR:s förbundsmöte antog förslaget till inriktning för hur organisationen ska vara organiserad i framtiden. 
En gruppbild av DHR:s styrelse. Sex personer i två led. I det främre sitter tre personer i varsin rullstol, bakom den står ytterligare tre personer.

Här är DHR:s nya styrelse

Sex nykomlingar ska leda DHR tillsammans med en omvald förbundsordförande. 
Porträtt av Camilla Waltersson Grönvall

Regeringen uppdaterar underlaget till FN

Inför nästa års FN-granskning ska regeringen uppdatera bilden av hur Sverige uppfyller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Porträtt av Margareta Persson. Hon står fram för en grind som stänger till en brant trappa.

Hon skriver historien om funktionshinderrörelsen

Politiska framgångar och interna konflikter har präglat framväxten av den svenska funktionshinderrörelsen. I »Demokratins styvbarn« berättar Margareta Persson en historia som hittills varit osynlig. 
En blå skylt med en rullstolssymbol och en pil åt vänster sitter på en röd tegelvägg

Bristande stöd när kommuner ska bygga tillgängligt

Landets kommuner behöver mer stöd och hjälp i arbetet med tillgänglighet och universell utformning. Det visar en ny kartläggning.
Rep som är nära att brista.

»Ungdomarna är vår framtid«

DEBATT Låt oss bygga ett Sverige för alla människor, skriver Katarina Frankel-Jönsson.