Ny fråga ska snabba på arbetssökande 

Arbetsförmedlingen frågar efter funktionsnedsättning redan vid inskrivningen. Förhoppningen är att det ska leda till snabbare hjälp.

Arbetsförmedlingen har en lång rad verktyg som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Det handlar om allt från arbetshjälpmedel till olika lönesubventioner.

Men för att få tillgång till stöden behöver Arbetsförmedlingen utreda om en arbetssökande har behov av särskilda insatser. En process som kan ta tid. 

I syfte att snabba på processen får nya arbetssökande som använder Arbetsförmedlingens digitala tjänst »Skriv in dig« från och med nu svara på om de har någon ohälsa eller funktionsnedsättning.

Förändringen välkomnas av DHR, som menar att dagens handläggningstider är får långa.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– Vi hoppas givetvis att detta ska förkorta och skynda på handläggningen för dem som behöver särskilt stöd från Arbetsförmedlingen för att snabbt kunna komma ut på arbetsmarknaden, säger Kristian Cornell, ombudsman på DHR, i ett pressmeddelande.