HFD: Ingen merkostnadsersättning för fasta bilkostnader

Kostnader för skatt, försäkring och service av en bil ger inte rätt till merkostnadsersättning, så länge de är på samma nivå som vad som är normalt för en person utan funktionsnedsättning.

Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Domstolen konstaterar visserligen att fasta kostnader för bilinnehav bör kunna utgöra ersättningsberättigande kostnader för resor.

Men man pekar samtidigt på att såväl lagen som dess förarbeten slår fast att kostnaden då behöver vara högre än den kostnad som kan anses normal för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.

I det aktuella fallet menade den sökande att hen har behov av bil som en följd av sin funktionsnedsättning. Men det räcker inte för att bevilja merkostnadsersättning för fasta bilkostnader, menar HFD, då personer inte visat att kostnaderna för skatt, försäkring och service skulle vara högre än den kostnad som anses vara normal för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.