DO: Låt bostäder omfattas av skyddet mot diskriminering

DO: Låt bostäder omfattas av skyddet mot diskriminering

Bristande tillgänglighet i bostäder bör omfattas av diskrimineringslagen. Det föreslår Diskrimineringsombudsmannen (DO) efter att ha analyserat marknaden för hyresbostäder.
21 januari, 2022
Nya förslag ska ge bättre tillgänglighet i vallokalerna

Nya förslag ska ge bättre tillgänglighet i vallokalerna

Vallagens krav på tillgänglighet ska inte inte bara handla om själva vallokalen utan också omfatta röstningsförfarandet och informationen till väljarna, föreslår en statlig utredning.
17 december, 2021
Satsning på forskning ska öka delaktighet

Satsning på forskning ska öka delaktighet

Ett nytt forskningsprogram ska stärka forskningen om funktionshinder inom social- och samhällsvetenskap.
23 november, 2021
Inga förändringar av prioriteringen till Samhall

Inga förändringar av prioriteringen till Samhall

De idag prioriterade grupperna för anställning hos Samhall bör vara prioriterade även i fortsättningen. Den slutsatsen drar Arbetsförmedlingen efter att ha analyserat frågan.
18 oktober, 2021
Offentliga webbplatser brister i tillgänglighet

Offentliga webbplatser brister i tillgänglighet

Bara 7 av 1 748 offentliga webbplatser uppfyller den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det visar en ny granskning.
14 oktober, 2021
Ny myndighet ska bekämpa bidragsbrott

Ny myndighet ska bekämpa bidragsbrott

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att komma tillrätta med fusk och kriminalitet inom välfärdssystemen
1 oktober, 2021
Personlig assistans kan bli helstatlig

Personlig assistans kan bli helstatlig

En ny utredning ska undersöka om staten helt ska ta över hela ansvaret för personlig assistans. Men kommunerna är ännu inte helt ute ur matchen. 
23 september, 2021
Ladda fler texter