Svartvitt porträttfoto av Camilla Nordgren taget lite snett från sidan.

Reglerna gör anställda till robotar

Camilla Nordgren: Den anställde agerar förmodligen helt korrekt, följer protokollet och kan aldrig anklagas för att göra fel.
Rep som är nära att brista.

»Ungdomarna är vår framtid«

DEBATT Låt oss bygga ett Sverige för alla människor, skriver Katarina Frankel-Jönsson. 
Två bilder. En visar en hand som kör en elrullstol. Den andra visa 500-kronorssedlar.

Tillsammans visar vi att det är fel att ta ut avgifter på hjälpmedel

DEBATT En nationell namninsamling mot avgifter på hjälpmedel är en fråga som kan samla DHR och Unga Rörelsehindrade, skriver debattörerna.
Porträtt av Åsa Strahlemo

Vi behöver en ny hjälpmedelslag

Åsa Strahlemo: Människors förmåga att leva ett aktivt självständigt liv kan variera beroende på deras postnummer. 
Porträttbild av Mika Ihanus

Det finns en osynlig hierarki mitt ibland oss

Mika Ihanus: Som barn blev jag tystat när jag försökte prata. De blev rädda och pappa skämdes.
Porträtt av Åsa Strahlemo
Åsa Strahlemo: För att LSS ska fungera som lagen var tänkt när den infördes behövs politisk vilja.