Arbetshjälpmedel riskerar att bli utan bidrag

Arbetshjälpmedel riskerar att bli utan bidrag

Lars Lindberg: Att den som ansöker om arbetshjälpmedel hamnar mellan stolarna kommer att bli ett växande problem.
Tillsammans visar vi att det är fel att ta ut avgifter på hjälpmedel

Tillsammans visar vi att det är fel att ta ut avgifter på hjälpmedel

DEBATT En nationell namninsamling mot avgifter på hjälpmedel är en fråga som kan samla DHR och Unga Rörelsehindrade, skriver debattörerna.
Politikerna skryter om korta köer – patienterna betalar

Politikerna skryter om korta köer – patienterna betalar

DEBATT Regionpolitikerna i Stockholm och Skåne lämpar över det ekonomiska ansvaret för hörselvården på patienterna skriver Agneta Österman Lindquist och Mikael Larson, Hörselskadades distrikt i Stockholm och Skåne.
En traktor bland racerbilar 

En traktor bland racerbilar 

Maria Chöler: Det är omöjligt att med säkerhet sia om ett barns framtid, särskilt när barnet inte utvecklas enligt ordinarie utvecklingskurva.
Det finns otrygghet det talas väldigt tyst om

Det finns otrygghet det talas väldigt tyst om

Åsa Strahlemo: Ge personer med funktionsnedsättning skydd mot hatbrott.
Efter framsteg kommer motgång
Lars Lindberg: Bakslagen inom funktionshinderpolitiken är inte unika för Sverige.