Enkelt avhjälpta hinder ska bli lättare att anmäla

En ny webb-app gör det enkelt att rapportera enkelt avhjälpta hinder till alla kommuner i landet.

Enligt svensk lag ska alla enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och allmänna platser åtgärdas. Ett enkelt avhjälpt hinder kan vara sådant som en mindre nivåskillnad, ett trappsteg eller en tung dörr. Men trots att kravet har funnits i mer än tjugo år finns fortfarande gott om hinder kvar i den offentliga miljön.

Arbetet är ofta lågt prioriterat i kommunerna, som är den instans som har tillsynsansvar över lagstiftningen. Anmälningar från allmänheten läggs på hög. Handläggningstiderna är långa. 

Detta vill DHR ändra på. I samband med internationella funktionshinderdagen släpper organisationen en ny webb-app som ska göra det enklare att anmäla ett enkelt avhjälpt hinder till kommunen, oavsett var i landet man bor eller befinner sig. 

– Vi vill uppmärksamma enkelt avhjälpta hinder. Från början hette det att de skulle vara lätta att undanröja, men sedan har Boverket hävdat att det kanske inte är så enkelt och att det saknas kunskap i kommunerna, säger Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Idag ser hanteringen av enkelt avhjälpta hinder olika ut beroende på vilken kommun man befinner sig i. Vissa erbjuder ett anmälningsformulär på hemsidan medan andra inte har någon särskild ordning för just den här typen av anmälningar.

»Om vi kan göra det enklare för människor att anmäla så kanske vi kan få igång anmälandet vilket kan leda till att det händer något i frågan.«

Karolina Celinska, DHR
Karolina Celinska.

I appen har DHR samlat kontaktinformation till alla kommuner och ser till att den kommer till rätt adress. Anmälaren behöver bara fylla i uppgifter om hindret, var det finns och kanske bifoga en bild. Sedan skickas uppgifterna direkt till den kommun som är vald. 

– Om vi kan göra det enklare för människor att anmäla så kanske vi kan få igång anmälandet vilket kan leda till att det händer något i frågan. Kanske kan kommunerna börja prioritera de här ärendena, säger Karolina Celinska.

Bort med hindret

Webb-app som funkar bäst i en telefon eller på en surfplatta. Ger möjlighet att anmäla ett enkelt avhjälpt hinder oavsett var i Sverige det finns.

www.bortmedhindret.se