Fler ska få lönebidrag

Regeringen vill se snabbare stöd till arbetssökande och öka antalet anställda med lönebidrag.

Under 2023 har Arbetsförmedlingen infört nya rutiner där en arbetssökande redan vid inskrivningen får ange om den har en funktionsnedsättning. Syftet är att tidigt identifiera om en sökande kan behöva insatser riktade mot personer med funktionsnedsättning. 

Nu tar regeringen ytterligare ett steg för att snabba på stödet till personer med funktionsnedsättning. I regleringsbrevet för 2024 ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att väsentligt korta den tid det i genomsnitt tar att identifiera och registrera funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

– Det behövs en rad insatser för att förbättra stödet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Arbetsförmedlingen måste bli snabbare på att identifiera personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för att mer effektivt kunna erbjuda dessa individer relevanta insatser, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) i ett pressmeddelande.

Dessutom vill regeringen att Arbetsförmedlingen ökar antalet deltagare med lönebidrag. I november hade lite mer än 62 000 personer ett lönebidrag. Det är något färre än samma månad förra året. Samtidigt har myndigheten under fler år inte använt hela det anslag till lönebidrag som riksdagen har beslutat om. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Personer med funktionsnedsättning som har varit arbetslösa i mer än två år ska även kunna få hjälp inom ramen för ett annat uppdrag där Arbetsförmedlingen ska ge ett förstärkt stöd för att effektivt sammanföra långtidsarbetslösa med arbetsgivare.