Riksrevisionen granskar arbetsmarknadspolitiken

Efter kritiken mot Samhall – nu ska Riksrevisionen granska hela arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning.

Granskningen som inleddes i början året omfattar både utformningen och genomförandet av den det av arbetsmarknadspolitiken som är inriktad mot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Riksrevisionen konstaterar att det är väl känt att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i stor utsträckning saknar arbete. Därför avser myndigheten att granska om utformningen och genomförandet av arbetsmarknadspolitiken på området är effektiv.

Så sent som i somras levererade Riksrevisionen en granskning av Samhall där man bland annat riktade hård kritik mot statens styrning av bolaget. En granskning som var en av de källor regeringen åberopade när de i förra veckan tillsatte en stor utredning om Samhalls framtid.

När Riksrevisionens granskning av arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning ska vara klar är ännu inte fastställt.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Riksrevisionen

Myndighet som lyder under riksdagen, med uppgift att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.