Regeringen uppdaterar underlaget till FN

Inför nästa års FN-granskning ska regeringen uppdatera bilden av hur Sverige uppfyller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

I mars nästa år ska Sverige granskas av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  Kommittén ska titta på hur Sverige agerar för att uppfylla konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som staten ratificerade 2008. 

Granskningen utgår från den rapport som staten lämnade till kommittén 2019. Men för att ge en mer aktuell bild av läget i Sverige ger regeringen uppdrag till Myndigheten för delaktighet (MFD) att ta fram ett uppdaterat underlag. 

Underlaget ska ta upp relevanta åtgärder som regeringen har vidtagit på området mellan 2019 och 2023.

Samtidigt har regeringen beslutat att ge Funktionsrätt Sverige ett bidrag på 60 000 kronor för att färdigställa funktionshinderrörelsens alternativrapport till FN-kommittén. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– Som socialtjänstminister är min ambition att fortsätta arbetet för en mer effektiv, systematisk och långsiktigt hållbar funktionshinderspolitik i enlighet med FN-konventionen. Samtidigt som Sverige på många sätt är ett föregångsland för arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning, finns det också delar som behöver utvecklas och bli bättre. Därför är det här ett viktigt arbete och jag ser fram emot att ta del av båda rapporterna, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), i ett pressmeddelande.

Regeringen uppger även att de, inför granskningen i FN, kommer att bjuda in företrädare för civilsamhället till ett möte. Syftet med mötet är att »informera, få medskick samt erhålla fördjupad kunskap om de brister som organisationerna identifierat vad gäller rättigheterna för personer med funktionsnedsättning«.  

Sverige granskas av FN

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning granskar Sverige i Genève, 11-12 mars 2024.