Porträtt av Åsa Strahlemo

Vi behöver en ny hjälpmedelslag

Åsa Strahlemo: Människors förmåga att leva ett aktivt självständigt liv kan variera beroende på deras postnummer. 
Porträttfoto av Lars Lindberg

Lyssna på cyborgerna

Lars Lindberg: Är vi på väg att upprepa detta misstag i den snabba tekniska utvecklingen som nu pågår?
Två bilder. En visar en hand som kör en elrullstol. Den andra visa 500-kronorssedlar.

Tillsammans visar vi att det är fel att ta ut avgifter på hjälpmedel

DEBATT En nationell namninsamling mot avgifter på hjälpmedel är en fråga som kan samla DHR och Unga Rörelsehindrade, skriver debattörerna.
Politikerna skryter om korta köer – patienterna betalar

Politikerna skryter om korta köer – patienterna betalar

DEBATT Regionpolitikerna i Stockholm och Skåne lämpar över det ekonomiska ansvaret för hörselvården på patienterna skriver Agneta Österman Lindquist och Mikael Larson, Hörselskadades distrikt i Stockholm och Skåne.
Kungliga dramatiska teatern i mörker. Lampor lyser upp den stora trappan upp till huvudentrén.

Ny trapphiss ska göra Dramaten tillgänglig

Den tillfälliga hissen till nationalscenen försvinner och ersätts av en permanent lösning.