»Vi måste få fler att se fördelarna«

»Vi måste få fler att se fördelarna«

Under pandemiåret har digitaliseringen i samhället accelererat på bred front. Men den svenska hjälpmedelsförsörjningen släpar efter, menar Permobils vd Bengt Thorsson.
Hjälpmedelsmässa ställer in till följd av corona-viruset

Hjälpmedelsmässa ställer in till följd av corona-viruset

Hjultorget ställer in. Det blir ingen hjälpmedelsmässa i Stockholm i maj.
Oron växer för nya avgifter

Oron växer för nya avgifter

Som första region i landet införde Region Örebro vid årsskiftet en abonnemangsavgift för alla hjälpmedelsanvändare. Nu befarar funktionshinderrörelsen att fler regioner går i samma riktning.