Ovanligt avslut

Rasmus Isaksson rullar i sin rullstol i en arkad utanför en byggnad.

Efter sju år på ordförandeposten i DHR lämnar Rasmus Isaksson uppdraget. I en intervju med Funktionshinderpolitik tonar han ned faran med minskat medlemsantal och förklarar varför han vill ta organisationen tillbaka till rötterna.