Sänkt ersättning för DHRs förbundsordförande

Den som tar över efter Rasmus Isaksson får finna sig i lägre ersättning. Det beslutade DHRs pågående förbundsmöte.

Sedlar i valörerna 20, 50 , 100 och 200 ligger i en solfjädersform på ett vitt underlag
(Foto:Adobe Stock)

Den som tar över efter Rasmus Isaksson får finna sig i lägre ersättning. Det beslutade DHRs pågående förbundsmöte.

På torsdag den här veckan avgör DHRs förbundsmöte vem som blir organisationens nya förbundsordförande efter Ramus Isaksson. Men oavsett vem av de två kandidaterna som går segrande ut striden får denne finna sig i få lägre ersättning än sin föregångare. I helgen slog förbundsmötet fast att ersättningen i fortsättningen blir 10 prisbasbelopp per år vid 100 procents tjänstgöringsgrad. En sänkning med tre prisbasbelopp jämfört med tidigare. 

Utgångspunkten var två förslag som båda ville sänka ersättningen jämfört med idag. Valberedningen föreslog att sänka den årliga ersättningen från dagens 13 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Motivet var att DHR har blivit en betydligt mindre organisation sedan de nuvarande arvodesreglerna antogs 2005. 

DHR Västra götaland ville gå ännu längre och sänka ersättningen till 8,5 prisbasbelopp. Ombudet Håkan Högberg menade att medianinkomsten i Stockholm ska vara styrande:

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

»Vi ligger väsentligt högre en Läkare utan gränser och betydligt lägre om man jämför med Röda Korset ligger vi betydligt lägre då Röda Korset att deras Förbund förbundsordförande ska ha lika mycket i arvode som en riksdagsledamot Jag tycker medianinkomsten är ett bra utgångspunkt

Förbundsstyrelsen ställde sig bakom valberedningens förslag, men fick mothugg från flera ombud i debatten som menade att det är fel att sänka ersättningen till ordförande. Anders Berglund var en av dem:

»Om vi tror på DHR skall den nyvalda ordföranden också förstå detta genom ordförändrade villkor, tror vi inte bör vi börja anpassningen mot nedläggning av DHR. Vi borde istället förorda en höjning av ersättningen för att visa vår tro på DHR.«

» Här läser du allt om DHRs förbundsmöte 2020