Avgående ordföranden: Förändringar tar tid

Utveckling och modernisering var temat när DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson öppnade organisationens förbundsmöte på onsdagen.

En bild på en mobiltelefon där DHRs ordförande Rasmus Isaksson syns på skärmen.
Rasmus Isakssons öppningsanförande var inspelat i förväg. Det är ett undantag på ett förbundsmöte som ska ske helt textbaserat.

Utveckling och modernisering var temat när DHRs avgående förbundsordförande Rasmus Isaksson öppnade organisationens förbundsmöte på onsdagen.

Vart tredje år samlas DHRs högsta beslutande organ, förbundsmötet, för att staka ut vägen framåt och välja personer till olika förtroendeposter. Årets möte är annorlunda. Istället för att de femtio valda ombuden samlas i ett hotell någonstans nära en tågstation sker mötet digitalt. All diskussion och debatt sker via ett textbaserad verktyg. 

Rasmus Isakssons inledningsanförande levererade han dock i videoformat. Isaksson ägnade en betydande del av det nio minuter långa talet till att blicka tillbaka på sju år som ha varit förbundsordförande i DHR. Ett uppdrag som han lämnar i samband med årets förbundsmöte. Han betonade dock vikten av att fortsätta utveckla och modernisera DHR. 

– Vi måste vara beredda att förändra våra arbetsätt där det behövs, sa Rasmus Isaksson .

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Förbundsstyrelsen föreslår bland annat att årets förbundsmöte ska fatta beslut om att inleda en översyn av DHRs organisation och arbetssätt. Styrelsen vill jobba fram ett förslag om ny organisation till nästa förbundsmöte som genomförs 2023. Den nya organisationen ska vara på plats till 2026. 

– Förändringar tar tid och sker ofta inte problemfritt. Men i de dialogmöten jag haft med distrikten, besök i avdelningar runt om i landet och i de samtal jag haft med medlemmarna känner jag mig hoppfull inför DHRs framtid, sa Rasmus Isaksson.

DHRs förbundsmöte pågår till den 27 oktober.

Här kan du följa Funktionshinderpolitiks rapportering från mötet.