Modet att pröva nytt

Åsa Strahlemo: Jag är både imponerad över och tacksam för hur alla involverade tog sig an den stora och viktiga uppgiften.

Porträtt på Åsa Strahlemo
Åsa Strahelmo är förbundsordförande i DHR sedan 2020. (Foto: Mats Stameus)

Det är hösten 2020 och vi kan alla se tillbaka på ett annorlunda år som har krävt mycket av oss alla. Alltifrån hur vardagens rutiner ser ut och fungerar till att ta oss an ny teknik och nya förhållningssätt. Vi har behövt ställa om och göra saker på nya sätt. Jag vill ge ett särskilt tack till dig som ringt ett samtal eller på annat sätt kontaktat en annan medlem för att höra hur livet är. Det är extra viktigt nu när vi inte kan träffas fysiskt lika ofta att vi ändå bryr oss om varandra. Jag vill också sända en tanke till alla er som själva har varit sjuka eller som har någon nära som blivit sjuk i pandemin. 

Året har inte varit lätt men för DHR som förbund har omställningen ändå gått förhållandevis bra. Ett bevis på detta var genomförandet av Förbundsmötet 2020. Även om ett digitalt förbundsmöte inte fullt ut kan jämföras med ett traditionellt fysiskt sådant. Jag är både imponerad över och tacksam för hur alla involverade tog sig an den stora och viktiga uppgiften. Gemensamt såg de till att genomföra mötet på ett professionellt sätt.

»Det kräver mycket av en person att med kort varsel våga göra något helt nytt. Ännu mer av ett helt förbund.«

Alla i presidiet, alla ombud och alla som fixade med det tekniska bak i kulisserna. Tack! Era insatser visar på mod att våga pröva nytt. Istället för att se begränsningar och fastna i det som är svårt visar ni en stark vilja till att hitta praktiska och fungerande aktiva lösningar. Det är alltid lättare att lösa en uppgift på det sätt som man känner sig trygg och bekant med. Det kräver mycket av en person att med kort varsel våga göra något helt nytt. Ännu mer av ett helt förbund. 

Förbundsmötet tog många nya beslut. En av förändringarna handlar om vem som kan ta plats i en avdelnings- eller distriktsstyrelse. Den nya texten i stadgar för avdelning eller distrikt innebär att medlemmar med egen erfarenhet av nedsatt rörelseförmåga eller med upplevelser av och med vardagsnära kunskap om nedsatt rörelseförmåga är valbara i styrelsen och andra beslutande organ.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Det här är en stor förändring från den tidigare texten som krävde att en majoritet av ledamöterna i en avdelnings- eller regionstyrelse ska ha en egen nedsatt rörelseförmåga. Förändringen är en kompromiss som följer Framtidsgruppens förslag, som grundar sig i en jämkning från tidigare förbundsmötens uppslitande diskussioner. Min förhoppning är att det med denna ändring i stadgarna ska göra det något lättare att hitta styrelsemedlemmar för de avdelningar som idag har svårt att få ihop till en styrelse.

Ytterligare ett nytt beslut som förbundsmötet tog är att DHR ska göra en översyn över organisationen och dess struktur. Syftet med översynen är att stärka DHR för framtiden samt att göra förbundet mer attraktivt för nuvarande och nya medlemmar. Översynen kommer att omfatta alla led i DHR. Förbundsstyrelsen kommer att tillsätta en förnyelsegrupp som förutsättningslöst ska granska DHR som organisation samt dess roll och möjlighet att verka på olika sätt i samhället. Översynen ska vara klar till förbundsmötet 2023 där det blir ombuden som får fatta det viktiga beslutet om vilken väg som DHR ska ta mot framtiden. 

Vi får hoppas att det mötet kan ske på ett mer traditionellt sätt där människor får träffa varandra fysiskt och gemensamt bidra till att förbundet utvecklas. Förhoppningsvis i ytterligare 100 år.

Åsa Strahlemo är förbundsordförande i DHR.

Det här är en opinionstext publicerad på Funktionshinderpolitik.se.
Åsikterna i texten är skribentens egna.