Nu ska DHRs organisation ses över – igen

DHR ska göra en »grundlig översyn« av den egna organisationen och dess struktur. Det beslutade förbundsmötet på onsdagen. Resultatet ska vara klart till 2023.

Man granskar text med en lupp.
Alla nivåer i DHR ska ses över till 2023. (Foto: Myles Davidson/FreeImages)

DHR ska göra en »grundlig översyn« av den egna organisationen och dess struktur. Det beslutade förbundsmötet på onsdagen. Resultatet ska vara klart till 2023.

Fallande medlemssiffror har plågat DHR under många år. I takt med att medlemsantalet sjunker har det också blivit svårare att upprätthålla verksamheten i flera lokalavdelningar . Det har i sin tur fört med sig att många avdelningar blivit nedlagda eller sammanslagna. 

Inför årets förbundsmöte har förbundsstyrelsen därför lagt ett förslag om att se över hur DHR ska vara organiserat i framtiden. Syftet med översynen är att stärka organisationen samt göra den mera attraktiv och engagerande för nuvarande och presumtiva medlemmar, skriver styrelsen.

I förslaget hänvisar styrelsen bland annat till den organisationsöversyn som gjordes 2014. Där fanns bland annat förslaget att gå över till två nivåer i DHR istället för dagens tre. Detta nämner styrelsen som en möjlig väg som en ny översyn behöver titta på.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Carolina Nordbeck från Skåne var kritisk och argumenterade för att mötet skulle avslå styrelsens förslag.

»Förslaget om att bara ha två nivåer inom DHR är direkt farligt. Då riskerar vi att förlora medlemmar, bidrag och inflytande. Vi behöver lokalavdelningarna för att arrangera verksamhet ute i kommunerna. De kan på plats delta i kommunala funktionshinderråd och agera lokalt med insändare, demonstrationer mm. De kan söka bidrag från kommunerna, vilket ett distrikt/region inte kan göra.«

Johannes Persson, Varberg, stämde in i kritiken. 

»I en organisation där man tar bort lokalavdelningarna så kommer det bli extremt svårt för de föreningar som faktist inte minskar att motivera medlemmarna att vara med, man förlorar också kommunala bidrag.«

Förbundsordförande Rasmus Isaksson bemötte kritiken och menade att kritikerna föregår översynen. 

»En del av er diskuterar redan som att vi har skarpa förslag från den här översynen. Det har vi inte. Men om vi verkligen säger att vi ska förändras måste vi våga titta på alla bitar.«

Yvonne Björkman, Stockholm, tillhörde dem som var för en organisationsöversyn. Hon föreslog dessutom att DHR ska tillsätta en  förnyelsegrupp som förutsättningslöst ska granska organisationen, dess roll och möjligheter att verka. Ett förslag som mötet med knapp marginal ställde sig bakom.

»Vi behöver göra en genomlysning av vår organisation så att fler människor med nedsatt rörelseförmåga orkar engagera sig i våra rättighetspolitiska frågor. «

31 av de 50 ombuden på förbundsmötet ställde sig bakom förslaget om en organisationsöversyn. Översynen omfattar alla led i organisationen och vara klar till förbundsmötet 2023.

DHRs förbundsmöte 2020 pågår digitalt mellan den 14 och 27 oktober.

Fler artiklar om DHRs förbundsmöte:

RSS-fel: https://www.funktionshinderpolitik.se/amne/dhrs-forbundsmote-2020/feed?# is invalid XML, likely due to invalid characters. XML error: Undeclared entity error at line 1, column 2123