Förbundsmötet sade ja till omdebatterat förslag

En stor majoritet röstade för styrelsens förslag att ändra reglerna för vem som kan ta plats i en avdelnings-eller distriktsstyrelse.

En stor majoritet röstade för styrelsens förslag att ändra reglerna för vem som kan ta plats i en avdelnings-eller distriktsstyrelse.

Vem ska ha makten i DHR? Den frågan har följt organisationen under många år och den har gett upphov till flera infekterade debatter. 

Senaste gången var 2015 då förbundsmötet antog en motion som resulterade i att DHR skulle jobba fram en ändring av stadgarna som syftar till att bredda vem som har möjlighet att bli förtroendevald inom förbundet. Bland annat skulle det ge ökade möjligheter för personer som inte själva har nedsatt rörelseförmåga att ta plats i styrelser lokalt och regionalt. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Sedan dess har den så kallade Framtidsgruppen arbetat fram ett förslag som innebär en stadgeändring. Från att stadgarna har krävt att en majoritet av ledamöterna i en avdelnings- eller regionstyrelse ska ha nedsatt rörelseförmåga, ska stadgarna istället få följande lydelse: »Medlemmar med egen erfarenhet av nedsatt rörelseförmåga eller med upplevelser av och med vardagsnära kunskap om nedsatt rörelseförmåga är valbara i styrelsen och andra beslutande organ.«

Gruppen presenterade sitt förslag i slutet av 2019 (läs mer i Funktionshinderpolitik #4/19, s 36) och förbundsstyrelse har lagt det som förslag till det nu pågående förbundsmötet.

I debatten på förbundsmötet mötte dock förslaget en hel del motstånd och hittills är frågan den i särklass mest diskuterade på mötet. 

Astrid Steen från Göteborg var en av ledamöterna som ogillade förslaget: 

»Vad som är speciellt med DHR är att det är ett förbund för och av personer med rörelsehinder, och då borde det vara en självklarhet att vi med egen erfarenhet av rörelsehinder ska ha makt över vårt förbund.«

»Går förbundsstyrelsens förslag igenom så tas denna mycket grundläggande princip bort o förbundet förlorar sin trovärdighet.«

Hon fick medhåll av bland andra Ingela Larsson och Yvonne Björkman, Stockholm:

»DHR är en rättighetspolitisk organisation där vår självupplevda erfarenheter med att leva med en funktionsnedsättning gör oss trovärdiga«, menade Yvonne Björkman. 

Leif Eskelid, Halland, ville å sin sida gå längre och föreslår att en motsvarande stadgeändring för ledamöter i förbundsstyrelsen och för förbundsordförande. Idag slår stadgarna fast att förbundsordförande ska ha nedsatt rörelseförmåga. Dessutom ska en majoritet av ledamöterna ha nedsatt rörelseförmåga. Förslaget avslogs dock av förbundsmötet.

Bengt Silverstrand, Skåne, som var en av medlemmarna i Framtidsgruppen, menade att förslaget var en konstruktiv kompromiss som väger samman erfarenheter och upplevelser av och om funktionsnedsättning. 

»Den funktionsnedsattes tyngd i sammanhanget förminskas definitivt inte. Månar man om förbundets framtid och sammanhållning bör man stödja förbundsstyrelsens förslag«.

När det väl blev dags för omröstning var utfallet tydligt: 38 av de 50 ledamöterna på förbundsmötet röstade ja till styrelsens förslag om att ändra stadgarna utifrån Framtidsgruppens förslag. 

DHRs förbundsmöte 2020 pågår digitalt mellan den 14 och 27 oktober.

Fler artiklar om DHRs förbundsmöte:

RSS-fel: https://www.funktionshinderpolitik.se/amne/dhrs-forbundsmote-2020/feed?# is invalid XML, likely due to invalid characters. XML error: Undeclared entity error at line 1, column 2123