Två nya ledamöter kan ta plats i styrelsen

DHRs valberedning föreslår att Liza Syeda och Johannes Persson tar plats i förbundsstyrelsen.

Liza Syeda och Johannes Persson är båda föreslagna som ledamöter i förbundsstyrelsen. (Foto: Privat)

DHRs valberedning föreslår två nya ledamöter i förbundsstyrelsen.

Johannes Persson

Ålder: 66
Bor: Varberg
Uppdrag: Vice ordförande i lokalt tillgänglighetsråd och representant i flera kommunala råd. 

Sedan barnsben har Johannes Persson haft ett engagemang för tillgänglighet. Efter en yrkeskarriär som bland annat fritidsledare för ungdomar med funktionsnedsättning och en tid som kommunpolitiker (KD) växte engagemanget i DHR där han bland annat jobbar med avdelningens vandrarhem och är representant i olika kommunala råd. Tillgängligheten är fortfarande den röda tråden.

– Tillgänglighet för mig utgår från att ett rörelsehinder är mer än om du bara kan gå eller inte gå. Ser du dåligt går du ofta dåligt. Har du en elallergi kan du inte komma ut och gå för att de kör wifi och 5G. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Han säger sig ha svårt att förstå uppdelningen mellan olika funktionsnedsättningar och vill jobba för att bredda engagemanget för tillgänglighet. 

DHR behöver bli en bredare och öppnare organisation och han vill arbeta för att engagera fler och yngre medlemmar.

– Jag ser DHR som en utdöende organisation om vi inte lägger om riktlinjerna. Dels behöver vi ordna träffar med yngre personer, dels måste vi ut i skolväsendet, gymnasiesärskolan och grundsärskolan och visa att man kan påverka sin egen miljö och sin fritid.

Liza Syeda

Ålder: 41
Bor: Botkyrka
Uppdrag: Vice ordförande i Stockholms distrikt och ordförande i Huddingeavdelningen.

– Jag engagerade mig 2006 efter att efter att själv ha blivit funktionshindrad och förstod att mycket måste göras för samhällsutvecklingen inom tillgänglighetsfrågor.

Till vardags jobbar Liza Syeda som kanslichef för Unga rörelsehindrade region i Stockholm. Hon beskriver sig själv som elstolsanvändare och har personlig assistans.

Dessutom har hon ett brett lokalt engagemang i DHR där hon förutom att vara vice ordförande i distriktet även är ordförande för avdelningen i Huddinge söder om Stockholm.

Hon skriver i ett mejl till Funktionshinderpolitik att hon hittar mycket inspiration i jobbet hos Unga rörelsehindrade. 

– Viktiga frågor för mig är inflytande, bemötande, tillgänglighet, respekt och empati.

Liza Syeda säger sig också vilja arbeta för ökat samarbete mellan unga rörelsehindrade och DHR att det känns naturligt och viktigt för medlemmar som av åldersskäl lämnar ungdomsorganisationen att bli medlemmar i DHR.

– Det är viktigt att DHR efterfrågar unga och bjuder in dem i bland annat innovations- och utbildningsfrågor.