Nytt hopp om tillgängliga elbilsladdare

En ny standard ska tydliggöra hur en tillgänglig och användbar laddplats ska se ut. 

Staket, tunga kablar och höga betalterminaler bara några hinder som möter personer med nedsatt rörelseförmåga vid laddplatser för elbilar runt om i Sverige. Bristen på tillgängliga elbilsladdare har påtalats under lång tid, men fortfarande byggs många nya laddstationer som inte är tillgängliga. 

– Det är ett stort problem. Jag har själv testat att köra elbil, både uppåt landet och i södra Sverige. Ofta kommer du till en laddats där du inte når kabeln när du sitter i stol, eller så sitter displayen för högt för att du ska kunna se den, säger Peter Ojala, expert på bilfrågor på DHR.

Andra vanliga problem är att parkeringsplatserna vid laddplatserna är smala vilket gör de svåra att använda för rullstolsanvändare. Dessutom uppstår ofta problem på vintern när snövallar bildar ytterligare hinder. 

– Många vågar inte köpa elbil idag utan väljer att köpa en hybrid istället. Jag skulle själv gärna ha en elbil om det inte vore för problemen med laddplatserna, säger Peter Ojala. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Även om lösningar på problemen lyfts fram i några olika projekt, så finns det i dagsläget inga gemensamma krav på hur tillgängliga elbilsladdare ska utformas. Därför har ett flertal aktörer gått samman för att jobba fram en ny standard på området. 

– Standarden kommer att ha stor betydelse för att säkerställa tillgängligheten när man bygger nya laddplatser men också för att förbättra tillgängligheten för dem som redan finns. I dag är det svårt för upphandlare och leverantörer att veta hur en laddplats verkligen blir tillgänglig, säger Alexandra Antoni, projektledare på Svenska institutet för standarder (SIS), i ett pressmeddelande.

I arbetet med den nya standarden ingår förutom DHR bland annat Trafikverket, Drivkraft Sverige och flera funktionshinderorganisationer. Förhoppningen är att förslaget till ny standard ska gå ut på remiss i slutet av 2025. 

Det kommer alltså att dröja innan den nya standarden får någon direkt inverkan på utformningen av nya laddplatser. Samtidigt pågår en omfattande utbyggnad av nya stationer, som många gånger inte är tillgängliga. Detta är ett problem som de ansvariga för nya laddplatser måste hantera redan nu, menar Peter Ojala på DHR. 

– Vi tycker att man ska bygga rätt från början.