Tema Ekonomi

Ett vägarbete i gatumiljö. Högar av jord och grus ligger på en yta belagd med smågatsten.

De är sämst på att upphandla tillgänglighet

Kommuner, regioner och myndigheter är olika bra på att ställa krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling. 
Fyra sedlar i olika valörer utspridda på en vit yta.

Avslag på varannan ansökan om merkostnadsersättning 

Hälften av alla vuxna som ansöker om merkostnadsersättning till sig själva får avslag från Försäkringskassan. Bland föräldrar till barn med funktionsnedsättning är andelen avslag ännu högre.
dummy-img

Höjd åldersgräns för assistansersättning och bilstöd

Den övre åldersgränsen för flera statliga ersättningar höjs vid årsskiftet.
dummy-img

Icke-medborgare kan bli utan flera ersättningar

Den nya regeringen ska utreda skärpta krav för nyanländas rätt till bland annat assistansersättning och merkostnadsersättning.
Porträttbild av Åsa Strahlemo

Förslag om nya sanktionsavgifter får kritik

Förslaget om att införa sanktionsavgifter för att komma åt bidragsbrott är inte rättssäkert, anser DHR.
Bilar står i kö. Luften omkring dem är rökfylld.

De kan få kompensation för malusskatten

Vissa personer som har rätt till bilstöd kan komma att få kompensation för malusskatten om de måste köpa en fossilbil.
Fler artiklar