Tema Ekonomi

Ta fattigdomen på allvar

Ta fattigdomen på allvar

Åsa Strahlemo: Fler riskerar att hamna ännu längre bort från arbetsmarknaden och får dessutom betala extra för att vi inte passar in i den snäva samhällsnormen.

HFD: Fel av Försäkringskassan att stoppa utbetalning av assistansersättning

Att en personlig assistent med nedsatt arbetsförmåga jobbar mer än vad den borde enligt Försäkringskassan beslut om sjukersättning, är inte skäl att stoppa utbetalning av assistansersättning. Det slår högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en dom.
Ny myndighet ska bekämpa bidragsbrott

Ny myndighet ska bekämpa bidragsbrott

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att komma tillrätta med fusk och kriminalitet inom välfärdssystemen
Minskade krav på utslitna äldre

Minskade krav på utslitna äldre

Regeringen vill göra det lättare för personer som har nära till pensionsåldern att få sjukersättning.
Sänkt skatt på sjukersättning

Sänkt skatt på sjukersättning

Skillnaden i beskattning mellan sjuk- och aktivitetsersättning och arbetsinkomster ska tas bort. Det kommer regeringen att föreslå i sin kommande budgetproposition för 2022.
Ny utredning av arbete mot bidragsbrott

Ny utredning av arbete mot bidragsbrott

Ny utredning ska lämna förslag mot välfärdsbrottslighet.
Boende med särskild service kan få merkostnadsersättning

Boende med särskild service kan få merkostnadsersättning

Den som bor i en bostad med särskild service enligt LSS bör ha rätt till merkostnadsersättning för boendet. Det föreslår en statlig utredning.
Fler artiklar