Tema Personlig assistans

Nya grundläggande behov i LSS

Nya grundläggande behov i LSS

Riksdagen sa ja till nya grundläggande behov och ändrat föräldraansvar inom LSS.
Efter framsteg kommer motgång

Efter framsteg kommer motgång

Lars Lindberg: Bakslagen inom funktionshinderpolitiken är inte unika för Sverige.

Regeringen lämnar proposition om personlig assistans för egenvård 

Regeringen går till riksdagen med förslaget om att stärka personlig assistans vid behov av egenvård.

Trendbrottet – Färre får kommunal personlig assistans 

Efter att ha ökat i många år minskade förra året antalet personer som har kommunal personlig assistans rejält.
Stärkt rätt till personlig assistans för egenvård

Stärkt rätt till personlig assistans för egenvård

Ett nytt grundläggande behov och en ny lag om egenvård ska ge fler rätt till personlig assistans.

Riksdagen kräver utvidgad rätt till personlig assistans 

Riksdagen vill att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Riksdagsmajoriteten uppmanar regeringen att ge Huvudmannaskapsutredningen ett tilläggsdirektiv som handlar om att ta fram ett sådant förslag.

Lagändring kan ge fler personlig assistans

Fler barn ska kunna få personlig assistans. Det föreslår regeringen.
Ladda fler texter