Tema Personlig assistans

ALS-drabbade får förtur till personlig assistans 

Försäkringskassan lovar kortare handläggningstider för personer som drabbas av sjukdomar där kroppens förmågor försämras mycket fort.

ALS-drabbade får förtur till personlig assistans 

Försäkringskassan lovar kortare handläggningstider för personer som drabbas av sjukdomar där kroppens förmågor försämras mycket fort.
Försäkringskassan varnar för långa handläggningstider

Försäkringskassan varnar för långa handläggningstider

Nya grundläggande behov i personlig assistans kan ge långa handläggningstider hos Försäkringskassan nästa år.

Förvaltningsrätten ändrar många beslut om personlig assistans 

I nästan vart fjärde överklagat ärende gör förvaltningsdomstolarna en annan bedömning än Försäkringskassan.

Liten höjning av timschablonen

Regeringen höjer timersättningen för statliga assistansersättning med 1,5 procent till 2023.

Statligt assistansansvar mål för nya regeringen

Överenskommelsen mellan SD, M, KD och L slår fast målsättningen att personlig assistans ska vara ett statligt ansvar.
Därför drar Försäkringskassan in personlig assistans

Därför drar Försäkringskassan in personlig assistans

De flesta omprövningar innebär indragen eller sänkt assistansersättning, visar en analys från Försäkringskassan.
Ladda fler texter