Tema Personlig assistans

Assistansbedömning ska bli mer begriplig

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd inom assistansersättning. Det nya stödet ska göra bedömningen av behov mer begriplig och transparent för den enskilda assistansanvändaren.

HFD: Fel av Försäkringskassan att stoppa utbetalning av assistansersättning

Att en personlig assistent med nedsatt arbetsförmåga jobbar mer än vad den borde enligt Försäkringskassan beslut om sjukersättning, är inte skäl att stoppa utbetalning av assistansersättning. Det slår högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en dom.
Svårt att få tillbaka felaktigt utbetalad assistansersättning

Svårt att få tillbaka felaktigt utbetalad assistansersättning

Trots fällande domar för brott med assistansersättning är det svårt för Försäkringskassan att få tillbaka pengarna.

Hårdare regler ska stoppa oseriösa assistansbolag

Nu blir det stopp för assistansersättning när tillstånd saknas.
Personlig assistans kan bli helstatlig

Personlig assistans kan bli helstatlig

En ny utredning ska undersöka om staten helt ska ta över hela ansvaret för personlig assistans. Men kommunerna är ännu inte helt ute ur matchen. 

Inga pengar till assistansbolag utan tillstånd

Lagändring ska täppa till kryphål.
Assistansförslagen får varmt mottagande

Assistansförslagen får varmt mottagande

Flera funktionshinderorganisationer ger bifall till förslagen om stärkt rätt till personlig assistans.
Ladda fler texter