Ny lift ska göra badet tillgängligt

Svensk produkt ska underlätta bad-och båtliv för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Personliften Funka är speciellt framtagen för användning på badplatser och i marinor. Liften kan monteras på såväl betongkajer som på flytbryggor i trä för att göra det möjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att komma i och ur såväl vattnet som båtar. 

Liften är konstruerad i syrafast stål för att klara marina miljöer, även på västkusten. Alla rörliga delar är inbyggda i konstruktionen vilket skapar skydd mot okynnesanvändning och annan yttre påverkan. 

Företaget MQP har underutvecklingen av liften tagit hjälp från DHR i Blekinge för att testa och utvärdera funktionen. Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har gett ekonomisk stöd till utvecklingen.