Politikerna skryter om korta köer – patienterna betalar

DEBATT Regionpolitikerna i Stockholm och Skåne lämpar över det ekonomiska ansvaret för hörselvården på patienterna skriver Agneta Österman Lindquist och Mikael Larson, Hörselskadades distrikt i Stockholm och Skåne.

Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten står författarna för.

Bra hörselvård är av stor vikt för att bryta isolering, öka livskvalitén och ge människor större delaktighet. En bra hörselvård är även den viktigaste insatsen samhället kan göra för att minska risken för demens. All kunskap vi har pekar på att hörselvården är värd varenda krona både sett till nyttan för den enskilde och för samhället.

Men i Region Stockholm och Region Skåne är det patienterna som tar det ekonomiska ansvaret för vårdens tillgänglighet och finansierar den vård som regionen bör ansvara för.

Stockholm och Skåne utmärker sig på flera sätt. De är de två regioner där patienterna betalar mest för den vård de får inom primär hörselrehabilitering. Samtidigt betalar Regionerna i Stockholm och Skåne själva mindre för vårdinsatsen än övriga vårdvalsregioner. Den totala ersättning som mottagningarna får för vården är så låg att mottagningarna inte skulle gå runt ekonomiskt om de inte också sålde hörapparater.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Det är dessutom så att Stockholms och Skånes regioner är de enda i landet där det finns system som gör det möjligt för patienterna att köpa sina hörapparater med ett ekonomiskt bidrag från regionen. Kostar hörapparaten mer än vad bidraget täcker får patienten betala mellanskillnaden själv. Systemet kallas för Fritt val. Valfrihet kan vara bra, men det finns omfattande problemen med Fritt val-systemet på hörapparatområdet, vilket belysts av både HRF och flera tunga instanser såsom Statens medicinsk-etiska råd och Socialstyrelsen.

»Patienterna bekostar vården först genom skattsedeln och sedan genom utprovnings- och förskrivningsavgifter.«

Agneta Österman Lindquist och Mikael Larsson

Det är viktigt att skilja på vårdval och Fritt val. Det förra handlar om valet av vårdgivare, medan det senare handlar om möjligheten att köpa sitt hjälpmedel. Det finns dock en tydlig koppling mellan de två och det är att mottagningarna inom vårdvalet för primär hörselrehabilitering i Region Stockholm och Region Skåne är tvungna att få sina patienter att utnyttja Fritt val och köpa sina hörapparater för att mottagningarnas ekonomi ska gå ihop.

En överväldigande del av det ekonomiska ansvaret för den primära hörselvården i Region Stockholm och Region Skåne läggs alltså på patienterna. Patienterna bekostar vården först genom skattsedeln och sedan genom utprovnings- och förskrivningsavgifter. För många sker också en sista ekonomisk insats då de köper sina hörapparater, ofta för summor som är mycket högre än vad regionerna själva betalar ut i ersättningen för vården.

Vi i HRF:s Stockholms- och Skånedistrikt undrar om det verkligen ska vara patienternas ansvar att betala för att mottagningarnas ekonomi ska gå runt och för att regionernas politiker ska kunna skryta med korta köer? För det stämmer som de styrande politikerna så ofta påpekar, att köerna till hörselvården i Stockholm och Skåne är korta, men vården är inte längre solidariskt finansierad. Det är sorgligt att se hur samhället lämpat över det ekonomiska ansvaret för hörselvården på patienterna i Region Stockholm och Region Skåne. På individnivå kan konsekvenserna bli ofantliga för den som inte har ekonomiska förutsättningar att bekosta sin hörselvård. 

Var femte väljare hör dåligt och inför höstens val är det nu hög tid att de båda regionernas politiker ger besked om hur hörselvården ska finansieras i framtiden. Tänker de fortsätta låta patienterna bära det ekonomiska ansvaret för den primära hörselrehabiliteringen? Eller kommer de att göra de förändringar som krävs för att invånarna i Region Stockholm och Region Skåne ska få likvärdig tillgång till en hörselvård att lita på?

Agneta Österman Lindquist, ordförande Hörselskadades distrikt i Stockholms län
Mikael Larsson, ordförande Hör
selskadades distrikt i Skåne