»Bort med tanken på ”de funktionsnedsatta”«

REPLIK: Den breddning av förbundet som DHR Forum syd föreslår skulle vara förödande för DHRs förtroende.

REPLIK: Den breddning av förbundet som DHR Forum syd föreslår skulle vara förödande för DHRs förtroende.
Vi vill lämna en replik till debattartikeln ”Vi värnar DHRs framtid”, undertecknad av sex DHR-distrikt i södra Sverige. Även om artikelförfattarna inte vänder sig till oss, utan i sin text riktar sig till förbundsstyrelsen och valberedningen, uppfattar vi av innehållet att man också söker bemöta det vi skrivit tidigare.
Debattörerna hävdar att vi inte förstått deras motion. Det är sant att vi i vår artikel inte gick in på den föreslagna breddningen av förbundet. Vi valde istället att bemöta det uppseendeväckande ifrågasättandet av värdet av egen erfarenhet och det självklara att det ska vara vi själva som har det bestämmande inflytandet i förbundet.
Nedan kommenterar vi dock den del av motionen som vi tidigare utelämnat.
Vi ser inte att det finns något behov av den organisation som föreslås. Vi tror dessutom att ett sådant försök skulle vara förödande för DHRs förtroende från övriga funktionshinderrörelsen, politiken och samhället i stort. Varför börja driva frågor och perspektiv för vilka det redan finns organisationer med mångårig specialkompetens, organisationer DHR i många fall har välutvecklade samarbeten med.
Avslutningsvis föreslår debattörerna namnet ”De Funktionsnedsattas Riksförbund” ett förslag som är så väl språkligt som ideologiskt fel.  Vi har ju kommit bort från det synsätt som präglades av att en funktionsnedsättning är en egenskap. Det är något man HAR men inte ÄR. Så bort med tanken på ”de funktionsnedsatta”.
DHR har en tydlig profil som rättighetspolitisk aktör med utgångspunkt i att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna leva som andra. Slå vakt om den! Lägg engagemanget på att utgå från DHRs redan fastslagna uppdrag och ändamål. Det finns analyser, stadgeförenklingar, tips och idéer om konkreta arbetsmetoder efter det förnyelseuppdrag som rapporterades till förra förbundsmötet att tillgå.
Se till att ha verksamhet av rättighetspolitisk karaktär, var tydliga, lyft fram medlemmar och företrädare som har egen erfarenhet, jobba med förebilder. Det måste vara genom att engagera och välkomna redan befintliga medlemmar i arbetet, genom att ha bra omvärldsbevakning och faktakoll, genom att initiera och leda debatten som DHR fortsätter attrahera och vara ett förbund som gör skillnad. Inte genom att urholka det egna existensberättigandet.
Amir Amirriazi, Skärholmen
Birgitta Andersson, Spånga
Johanna Andersson, Mölndal
Mikael Berghman, Stockholm
Hans Bergström, Eskilstuna
Yvonne Björkman, Sundbyberg
Inger Blom, Järfälla
Jamie Bolling, Härnösand
Anna Bonnevier, Göteborg
Anton Boström, Solna
Barbro Carlsson, Stockholm
Ingvar Edin, Eskilstuna
Vilhelm Ekensteen, Lund
Suzanne Elmqvist, Sundbyberg
Caroline Eriksson, Göteborg
Jonas Franksson, Hägersten
Barbro Gregorson, Knivsta
Kent Haglöf, Hägersten
Lena Haglöf, Hägersten
Lars Hagström, Lund
Tobias Holmberg, Norrköping
Britt Jakobsson, Umeå
Maria Johansson, Stockholm
Olle Johansson, Huddinge
Leif Jonsson, Hudiksvall
Veronica Kallander, Sundbyberg
Lisbet Karlsdotter, Västra Frölunda
Jaan Kaur, Hässelby
Ingela Larsson, Skarpnäck
Karl Larsson, Västra Frölunda
Roland Larsson, Lindome
Christina Nyberg, Skellefteå
Sari Nykvist, Stockholm
Jonny Persson, Halmstad
Daniel Pollak, Enskede
Therese Rudolfsson, Stockholm
Kerstin Sköld, Norrköping
Astrid Steen, Göteborg
Veronica Svensk, Järfälla
Bo Svensson, Linköping
Monica Svensson, Norrköping
Karin Westlund, Stockholm
Susanne Wettby, Stockholm
Wenche Willumsen, Eskilstuna
Gunder Wåhlberg, Nacka
 

Hela debatten om DHRs framtid:

»Låt inte DHR backa in i framtiden«
»Självklart att vi för vår egen talan«
»Vi värnar om DHRs framtid«
»Förlegade idéer som strävar bakåt«

1 svar på ”»Bort med tanken på ”de funktionsnedsatta”«”

  1. Vi med funktionsvariationer ska naturligtvis företräda oss själva, allt annat är en bisarr tankegång. Precis lika bisarr som motion 7 och 8 är. Det är ju uppenbart att arbetet med våra intressepolitiska frågor får stryka på foten när ”andra” ska sätta agendan.
    http://goteborg.ungarorelsehindrade.se/2015/09/29/vi-ska-naturligtvis-foretrada-oss-sjalva-i-dhr/
    Slutet av repliken var så bra:
    ”Se till att ha verksamhet av rättighetspolitisk karaktär, var tydliga, lyft fram medlemmar och företrädare som har egen erfarenhet, jobba med förebilder. Det måste vara genom att engagera och välkomna redan befintliga medlemmar i arbetet, genom att ha bra omvärldsbevakning och faktakoll, genom att initiera och leda debatten som DHR fortsätter attrahera och vara ett förbund som gör skillnad. Inte genom att urholka det egna existensberättigandet”.

Kommentarer är stängda.