»Låt inte DHR backa in i framtiden«

DEBATT: Säg nej till motionerna som ifrågasätter det faktum att det ska vara vi själva, personer med nedsatt rörelseförmåga, som har det avgörande ordet i DHR, skriver 55 DHR-medlemmar.

Porträtt Maria Johansson och Mikael Berghman
Det skall vara vår tolkning av hur det är att leva med nedsatt rörelseförmåga som gäller, skriver bland annat DHRs förra förbundsordförande Maria Johansson och Unga rörelsehindrades ordförande Mikael Berghman och 53 andra DHR-medlmmar

DEBATT: Det är med sorg och vrede vi tagit del av motionerna som ifrågasätter DHRs stadgar och det faktum att det ska vara vi själva, personer med nedsatt rörelseförmåga, som till syvende och sist har det avgörande ordet i DHR. Förslag som ifrågasätter att det ska vara en av oss som är vår främsta företrädare på förtroendeposten som förbundsordförande.
Vi som lever med nedsatt rörelseförmåga har på olika sätt i olika sammanhang och situationer – förut och i nutid utsatts för verklig diskriminering.
Man kan som anhörig eller på annat sätt involverad ha inblick i hur våra liv ser ut och dela vår vanmakt. Detta engagemang behövs, det är inte bara välkommet, det är nödvändigt. Vi måste, liksom alla diskrimineringsgrunder, vara fler än de av oss som är främst berörda, som kämpar för vår sak. Den möjligheten att delta i kampen finns redan i DHR.
Vi har endast en sorts medlemskap och alla medlemmars röster är lika mycket värda, oavsett om man har nedsatt rörelseförmåga eller inte, men vill stötta arbetet och de värderingar DHR står för.
Det som finns stadgat är dock att det ska vara vi, vars levnadsvillkor det handlar om, som har det så kallade bestämmande inflytandet. Det skall vara vår tolkning av hur det är att leva med nedsatt rörelseförmåga som gäller, framförs och är utgångspunkt – inte någon andrahandsupplevelse eller återberättad historia, inte något expertutlåtande av någon som uttalar sig om oss som objekt.
Dessutom säger stadgarna att förbundets främste företrädare, förbundsordförande, ska ha nedsatt rörelseförmåga. Helt riktigt och rätt anser vi. Hur skulle det vara om förbundets ordförande tillhörde den stora skara som pratar om oss, istället för att vara en av oss. Det skulle vara förödande för förbundets trovärdighet och det skulle ta bort identifikationens kraft.
Varför vill man då, trots flera interna konflikter historiskt, åter lyfta denna fråga? Nu när vi har väl avvägda bestämmelser som välkomnar alla som medlemmar och i arbetet, men samtidigt tydliggör vårt förbunds kraft och styrka.
Som en anledning anges möjligheten att nå och engagera fler. En förklaring vi inte delar. Vi tror inte att en sådan ändring skulle attrahera fler medlemmar – vi tror på det motsatta. Och i förlängningen, vilket berättigande har en organisation som säger sig företräda ett perspektiv man inte säkerställer finns med, ett perspektiv som inte värderas och erfarenheter som inte tas tillvara?
Vi reagerar också på de båda motionernas missbruk av begreppet diskriminering. Nej att arbeta för ett visst perspektiv i en förening betyder inte per definition att andra diskrimineras. Att kalla det för diskriminering är ett hån mot alla som dagligen, i alla diskrimineringsgrunder, diskrimineras.
Vi kan tyvärr inte se att det handlar om något annat än makt. Att de starka reaktionerna och viljan att bryta upp grundvalarna för DHRs arbete beror på att man känner sig utestängd från makten. Kanske en ovan och därmed obehaglig upplevelse för den som inte själv har erfarenheter av att vara åsidosatt. Vi vet dock vad det är att inte alltid ha makt över vårt eget liv och vår egen vardag. Vi vet vad det innebär att någon annan anser sig ha rätt att ta den makten.
I den internationella funktionshinderrörelsen brukar vi prata om ”nothing about us without us”, inget om oss utan oss. Runt om i världen är frågan om rätten att få föra vår egen talan och att få bestämma i våra egna organisationer i allra högsta grad en fråga som står högt på agendan. Låt inte DHR backa in i framtiden – avslå de båda motionerna!
Medlemmar i DHR och/eller Unga Rörelsehindrade
Amir Amirriazi, Skärholmen
Birgitta Andersson, Spånga
Johanna Andersson, Mölndal
Cicki Aqvilonius, Eskilstuna
Mikael Berghman, Stockholm
Hans Bergström, Eskilstuna
Jonas Björklund, Eskilstuna
Yvonne Björkman, Sundbyberg
Inger Blom, Järfälla
Jamie Bolling, Härnösand
Anna Bonnevier, Göteborg
Anton Boström, Solna
Ulla Brandén, Östersund
Barbro Carlsson, Stockholm
Ingvar Edin, Eskilstuna
Vilhelm Ekensteen, Lund
Suzanne Elmqvist, Sundbyberg
Caroline Eriksson, Göteborg
Jonas Franksson, Hägersten
Marianne Fjellborg, Kiruna
Barbro Gregorson, Knivsta
Kent Haglöf, Hägersten
Lena Haglöf, Hägersten
Lars Hagström, Lund
Tobias Holmberg, Norrköping
Håkan Högberg, Göteborg
Britt Jakobsson, Umeå
Maria Johansson, Stockholm
Olle Johansson, Huddinge
Leif Jonsson, Hudiksvall
Tea Jonsson, Kista
Veronica Kallander, Sundbyberg
Lisbet Karlsdotter, Västra Frölunda
Jaan Kaur, Hässelby
Kristina Kindberg, Göteborg
Robert Kindberg, Göteborg
Ingela Larsson, Skarpnäck
Karl Larsson, Västra Frölunda
Roland Larsson, Lindome
Christina Nyberg, Skellefteå
Sari Nykvist, Stockholm
Helena Palacios Teillier, Stockholm
Jonny Persson, Halmstad
Daniel Pollak, Enskede
Therese Rudolfsson, Stockholm
Kerstin Sköld, Norrköping
Astrid Steen, Göteborg
John Svensk, Järfälla
Veronica Svensk, Järfälla
Bo Svensson, Linköping
Monica Svensson, Norrköping
Karin Westlund, Stockholm
Susanne Wettby, Stockholm
Wenche Willumsen, Eskilstuna
Gunder Wåhlberg, Nacka
 
Läs om motionerna det handlar om:
Bäddat för strid i företrädarfrågan