»Förlegade idéer som strävar bakåt«

DEBATT: Förslaget att bredda DHRs arbete till andra perspektiv än nedsatt rörelseförmåga misslyckades redan på 1970-talet, skriver DHRs förbundsstyrelse i en replik till DHR Forum Syd.

Porträtt av Rasmus Isaksson, Ritva Korva Thuresson och Muhammed Jaber
Rasmus Isaksson, Ritva Korva Thuresson och Mohammed Jaber och resten av DHRs förbundsstyrelse vill inte frångå att DHR är en organisation av personer med nedsatt rörelseförmåga

DEBATT: Förslaget att bredda DHRs arbete till andra perspektiv än nedsatt rörelseförmåga misslyckades redan på 1970-talet, skriver DHRs förbundsstyrelse i en replik till DHR Forum Syd.
Förbundsstyrelsen har inte missförstått syftet med motion nummer 7 till förbundsmötet om att bredda DHRs verksamhet även till andra former av funktionsnedsättning. Vi befarar dock att debattörerna inte till fullo inser konsekvenserna av vad de föreslår.
DHR är redan ett förbund med en bred medlemsrekrytering. Förbundsstyrelsen anser att DHR berikas av den mångfald av erfarenheter och perspektiv som varje medlem bidrar med. Vi anser däremot att inriktningen och den drivande kraften inom DHR även i framtiden ska baseras på de unika erfarenheterna och insikten om hur det är att leva med en egen nedsatt rörelseförmåga. Detta är nödvändigt i ett samhälle där självbestämmandet och delaktigheten fortfarande ifrågasätts och förbises. Dock är det här en kamp som förbundsstyrelsen inte trodde att vi skulle behöva strida för inom vår egen organisation.
Debattörerna skriver att om vi bara breddar verksamhetsunderlaget kommer stadgar, verksamhetsplaner, med mera att förändras per automatik. De använder orden ”per automatik”. Förbundsstyrelsen tror inte att det är så enkelt att förändringarna sker per automatik. Vår kunskap, vårt förtroende och våra framgångar är ett resultat av vårt dryga 90-åriga påverkansarbete med den egna erfarenheten av att ha nedsatt rörelseförmåga som den drivande kraften.
Förbundsstyrelsen anser att den problembeskrivning som debattörerna erbjuder är otillräcklig och onyanserad. Debattörerna ger intrycket av ett förbund i kris.  Den bilden delar vi inte. Samhället förändras och människors engagemang skiftar över tid i både omfattning och tillvägagångssätt. Flera intressen konkurrerar med det traditionella föreningslivet. Detta förhållande gäller för ett stort antal ideella organisationer just nu. Undantagen är ofta nischade förbund som verkar utifrån en specifik fråga.
Förbundsstyrelsen anser att DHR har ett högt förtroende i rättighetspolitiska frågor och bedriver ett framgångsrikt påverkansarbete på många sätt. Vi både initierar och deltar i goda samarbeten med andra förbund i viktiga rättighetspolitiska frågor. Vi ser gärna att sådana samarbeten blir ännu vanligare i framtiden.
Under 60- och 70-talet gjorde DHR ett försök att anta formen av en organisation för personer med olika former av funktionsnedsättning. Detta ledde till en konflikt med Handikappförbunden, dåvarande Handikapporganisationernas centralkommitté. DHRs tilltag ansågs då vara ett angrepp på hela funktionshinderrörelsen och under 70-talet övergavs denna idé och DHR återgick till att fokusera på sin ursprungliga identitet som en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det debattörerna kallar en ”moderniserings- och demokratiseringsprocess” är alltså i själva verket något förlegat och ganska misslyckat.
Det blir inte mer betryggande av att debattörerna ger ett nytt namnförslag – DFR, De Funktionsnedsattas Riksförbund. Detta namnförslag visar att motion nummer 7 handlar om något betydligt mer radikalt än en oskyldig bisats i syfte att värna om förbundet. Motionärerna vill förändra DHR från grunden. Det är också ett namnförslag som vi, med våra unika erfarenheter av egen rörelsenedsättning, med bestämdhet skulle motsätta oss då vi inte vill reduceras till att identifieras genom vår funktionsnedsättning och inte heller bli beskrivna som ”nedsatta”.  Kanske är det bara ett hastigt taget arbetsnamn men det är nog så magstarkt att det lyckats passera självkritisk granskning och av debattörerna presenterats i en debattartikel.
Istället för att genomföra det bakåtsträvande förslag som debattörerna förordar anser förbundsstyrelsen att det som gynnar DHR bäst är om vi istället kan skapa en bred samsyn inom förbundet om att DHR är det självklara valet för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Rasmus Isaksson, Förbundsordförande DHR
Ritva Korva Thuresson, 1:a vice ordförande DHR
Nils Duwähl, 2:a vice ordförande DHR
Mohammed Jaber, Förbundsstyrelseledamot DHR
Bengt Östling, Förbundsstyrelseledamot DHR
Lars-Göran Wadén, Förbundsstyrelseledamot DHR
Åsa Lindqvist, Förbundsstyrelseledamot DHR
 

Tidigare artiklar i debatten:

55 DHR-medlemmar: »Låt inte DHR backa in i framtiden«
DHRs Valberedning: »Självklart att vi får vår egen talan«
DHR Forum Syd: »Vi värnar om DHRs framtid«

1 svar på ”»Förlegade idéer som strävar bakåt«”

  1. Tack för ett välformulerat, insiktsfullt och sakligt debattinlägg från förbundsstyrelsen.

Kommentarer är stängda.