»Självklart att vi för vår egen talan«

DEBATT: Det måste vara vi själva som har det bestämmande inflytandet och självklart måste det vara en person med egen erfarenhet som bär fram DHRs budskap i rollen som förbundsordförande, skriver DHRs valberedning i debatten om vem som ska representera DHR

Porträtt av Amir Amirriazi
Amir Amirriazi är sammankallande i DHRs valberedning.

DEBATT: Det måste vara vi själva som har det bestämmande inflytandet och självklart måste det vara en person med egen erfarenhet som bär fram DHRs budskap i rollen som förbundsordförande, skriver DHRs valberedning i debatten om vem som ska representera DHR.
Till DHRs förbundsmöte i oktober har två motioner inkommit där DHRs stadgar om vem som kan företräda DHR ifrågasätts. Sex DHR-distrikt i södra Sverige vill utreda om det verkligen ska vara så att det bestämmande inflytandet i förbundet ska tillfalla personer med nedsatt rörelseförmåga. DHRs Jämtlandsdistrikt vill ta bort kravet på att förbundsordföranden ska ha nedsatt rörelseförmåga.
Som valberedare har vi ett uppdrag att föreslå det bästa laget för att driva DHR framåt, vara DHRs ansikte utåt, företräda personer med nedsatt rörelseförmåga och vara en stark röst för våra rättigheter.
Att det ska vara vi själva – vi som har nedsatt rörelseförmåga av olika slag – som för denna vår talan är självklart. Även om det historiskt inte varit en självklarhet, vare sig i samhället i stort eller inom DHR.
Som valberedare har vi letat efter engagemang för den funktionshinderpolitiska kampen, efter samhällsintresse, efter spetskompetens inom för DHR specifika ämnesområden och efter vilja att åta sig ett uppdrag för DHR nationellt – helt enkelt kunskaper och erfarenheter vi tror krävs för att driva vår organisation framåt. Tillsammans med ovanstående har vi haft siktet inställt på att söka efter personer som genom sin egna erfarenhet av nedsatt rörelseförmåga kan förmedla vad det innebär. Den egna erfarenheten ger trovärdighet åt våra företrädare.
Ibland syns inte den nedsatta rörelseförmågan, ibland är den högst påtaglig för omgivningen. Men en förutsättning för att på bästa sätt kunna kräva vår rätt, föra fram vårt budskap, förmedla vårt perspektiv – det är att själv ha det i sig, att själv ha upplevt vad det innebär att vara utestängd på grund av otillgänglighet, bristande hjälpmedel, fördomar eller avsaknad av personlig assistans eller liknande insatser. Den egna erfarenheten finns med dygnet runt, vardag som fest, på jobbet, fritiden och vid DHRs sammanträdesbord. Den kan aldrig förminskas eller bortses från och den är en styrka.
DHR som ideologiskt stark röst kan inte göra avkall på denna grundbult – självklart måste det vara vi själva som har det bestämmande inflytandet och självklart måste det vara en person med egen erfarenhet som bär fram förbundets budskap i rollen som förbundsordförande.
Från valberedningen vill uppmana DHRs medlemmar och ombud till förbundsmötet i oktober: Låt inte historien upprepa sig. Värna om vårt förbund och låt oss företräda oss själva.
DHRs valberedning
Amir Amirriazi, Stockholm (sammankallande)
Maria Johansson, Stockholm
Jaan Kaur, Stockholm
Jonny Persson, Halmstad
Marianne Fjellborg, Kiruna
Läs också:
Debattartikel från 55 DHR-medlemmar: »Låt inte DHR backa in i framtiden«
Bakgrund: Bäddat för strid i representationsfrågan

Håller du inte med debattörerna?

Skicka din replik till Funktionshinderpolitik

1 svar på ”»Självklart att vi för vår egen talan«”

Kommentarer är stängda.