Informationskampanj ska förbättra tillgängligheten

Regeringen satsar på information för att få bort enkelt avhjälpta hinder. 

I mer än tjugo år har svensk lag slagit fast att enkelt avhjälpta hinder ska tas bort från allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde. Men trots det finns det fortfarande många hinder kvar som försvårar framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Nu ger regeringen Boverket i uppdrag att sprida information om enkelt avhjälpta hinder för att öka kunskapen om hur hindren kan tas bort. 

– Genom detta uppdrag kan vi öka kunskapen hos kommuner och andra aktörer om hur de enkelt kan förbättra tillgängligheten i allmänna miljöer. En informationssatsning är i sig en viktig åtgärd för att undanröja enkelt avhjälpta hinder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), i ett pressmeddelande.

Framför allt pekar regeringen på kommunernas ansvar för att undanröja enkelt avhjälpta hinder.  

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– Informationsinsatsen syftar till att stärka deras kompetens och kunskap om hur tillgängligheten kan stärkas. Det är en viktig åtgärd för att Sverige ska kunna uppnå det långsiktiga målet om att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), i samma pressmeddelande.

Boverket ska genomföra informationsuppdraget under 2024. 

Enkelt avhjälpta hinder

Boverket listar en lång rad exempel på vad som kan vara ett enkelt avhjälpt hinder. Samtidigt kan samma typ av hinder vara enkelt avhjälpt i en situation, men inte ii en annan. Här är några hinder som kan falla under lagstiftningen:

  • Mindre nivåskillnader och ojämn markbeläggning
  • Tunga dörrar (gäller för publika lokaler)
  • Avsaknad av kontrast- och varningsmarkeringar
  • Dålig skyltning
  • Otillräcklig belysning 
  • Avsaknad av balansstöd (ledstänger)
  • Dålig ljudmiljö (gäller för publika lokaler)
  • Hindrande fast inredning (gäller för publika lokaler)
  • Hinder på lekplatser (gäller för allmän plats)