»Vi värnar om DHRs framtid«

DEBATT: Rösten hos enskilda medlemmar måste vara lika värda – så byggdes folkrörelserna upp och så kanske vi måste förändra vårt drygt 90-åriga DHR, skriver företrädare för sex DHR-distrikt i en replik i debatten inför DHRs förbundsmöte.

DEBATT: Rösten hos enskilda medlemmar måste vara lika värda – så byggdes folkrörelserna upp och så kanske vi måste förändra vårt drygt 90-åriga DHR, skriver företrädare för sex DHR-distrikt i en replik i debatten inför DHRs förbundsmöte. 
FS och Valberedningen har uppenbarligen inte förstått syftet med Motion nr: 7. Denna motion handlar om att bredda vår verksamhet till även andra former av funktionsnedsättningar. Detta för att som organisation kunna överleva och vara drivande inom funktionshinderpolitiken även i framtiden. För att kunna göra detta så fordras givetvis då också en justering av gällande stadgar.
Vi vill att FS tillsätter en Framtidsgrupp som ser över gällande situation för organisationer och försöker titta in i framtiden vad som krävs för att DHR ska kunna fortsätta att synas och leva upp till kravet på delaktighet för alla. Vi måste även bredda vår kunskapsbas i samhällsfrågor.
Om vi breddar vår verksamhetsbas från endast rörelsehinder till mer allmän funktionsnedsättning så kan vi få fler medlemmar och på så sätt få starkare organisation och mer kunskap. Kunskapen är viktig för att nå målet snabbare.
Vår motion värnar om DHR:s framtid och inte om vem som skall ha makten. Vi i DHR – Forum Syd förväntar oss att Förbundsmötet tar framtidsfrågorna på allvar och läser genom motionerna noggrant. Då först kan vi ta diskussioner om sakinnehåll och beslut om vilken väg vi väljer in i framtiden. Vi föreslår absolut inte att vi ska backa in i framtiden. Vi föreslår att vi ska ”ta oss rakryggade in genom alla låsta dörrar” och öppna vägar för delaktighet för alla, men med hållbar energi och styrka.
Idag är det svårt att rekrytera företrädare på mindre orter och att få in nya medlemmar i organisationen. Därav har vi skrivit motionen och det är nu som problemen är aktuella – inte i morgon. Medlemsförlusterna  är ett bevis för detta. Breddar vi verksamhetsunderlaget –  ja,  då förändras per automatik också stadgar, verksamhetsplaner m.m.
Rösten hos enskilda medlemmar måste vara lika värda – så byggdes folkrörelserna upp och så kanske vi måste förändra vårt drygt 90-åriga DHR och samtidigt ge ytterligare drivkraft för att nå målet – ”ett tillgängligt samhälle med möjlighet till delaktighet för alla” – snabbare.
DHR kan kanske bli DFR (De Funktionsnedsattas Riksförbund) – vem vet idag? Namnfrågan är ju också verkligen högaktuell. En ”Framtidsgrupp” kommer att få många arbetsuppgifter och där bör finnas bred kompetens samtidigt som vår motion med flera skapar underlag för deras arbete.
Om Förbundsmötet inte vill ta tag i frågan så kan man ju avslå motionen och fortsätta på DHR:s nuvarande problemfyllda väg in i Framtiden med en åldrande skara av medlemmar och inga nytillskott av medlemmar. Det blir även färre o färre företrädare inom styrelser i avdelningar/distrikt och DHR förlorar på sikt möjligheten till opinionsbildning/samverkan på den politiska arenan i riks, kommunala, landstings och regionala råd eller förvaltningar.
Vi har ambitioner för DHR och vår motion understryker detta. De som blandat in vår motion i skriven artikel och de som skrivit under denna har, vill vi påstå, helt och hållet missat syftet med Motion Nr. 7. Det är ingen ”maktkamp” vi önskar genomföra utan mer av en inriktning på moderniserings- och demokratiseringsprocess för att möta framtiden som en starkare organisation.
Avslutningsvis förväntar vi oss som medlemmar och företrädare för lokala/regionala delar av DHR:s verksamhet – i vanlig demokratisk ordning – att motioner behandlas sakligt och respektfullt. Det är ändå ett antal medlemmars talan man hanterar – i detta fall medlemmar från sex distrikt/regioner. Vi förväntar oss att FS avger svar med relevant sakinnehåll
DHR – Forum Syd
Bengt Jonsson, ordförande DHR Blekinge län
Monica Hugoson, Ordförande DHR Kalmar län
Leif Eskelid, ordförande DHR Region Halland
Karl-Erik Johansson, ordförande DHR Kronobergs län
Christer Tufvesson, ordförande DHR Jönköpings län
Bengt Silfverstrand, ordförande DHR Skåne län
Tidigare artiklar:
»Självklart att vi för vår egen talan«
»Låt inte DHR backa in i framtiden«