Assistansersättningen höjs mindre än löneutvecklingen

Schablonbeloppet för personlig assistans höjs med 2,5 procent nästa år. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen. 

Timschablonen för assistansersättningen har under många år ökat långsammare än löneutvecklingen för de personliga assistenterna. Under de senaste tio åren har höjningen vanligen legat runt en och en halv procent per år, med undantag för 2021 då timersättningen höjdes med tre och en halv procent.

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en höjning av schablonbeloppet med 2,5 procent jämfört med 2023. Det innebär att schablonbeloppet för assistansersättningen blir 332,60 kronor per timme. Det motsvarar en höjning med 8 kronor och 10 öre.

Enligt avtalen som arbetsmarknadens parter har förhandlat fram höjs lönerna med cirka sju procent under 2023 och 2024. Företrädare för anordnare och användare har tidigare i år krävt att regeringen justerar schablonersättning i linje med kollektivavtalade löneökningar och allmänna kostnadsökningar i samhället.