S vill ha statlig personlig assistans

Socialdemokraterna sätter ner foten om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans.

Tidigare i år presenterade den statliga huvudmannaskapsutredningen ett förslag om hur staten ska bli ensamt ansvarig för den personliga assistansen. En insats där ansvaret idag delas mellan stat och kommun. 

Utredningen är just nu på remiss, men det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna,  har redan tagit ställning. På tisdagen meddelade partiet att de vill se ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen i enlighet med slutsatserna i huvudmannaskapsutredningen. 

Socialdemokraterna nämner tre motiv till sitt ställningstagande. Dels menar partiet att ett statligt huvudmannaskap kan ge en mer likvärdig och rättssäker behovsbedömning, men också att staten har bättre möjlighet än kommunerna att hantera ökade kostnader för insatsen. 

Därtill menar S att ett statligt huvudmannaskap ger bättre förutsättningar att motverka välfärdsbrottslighet och felaktiga utbetalningar inom personlig assistans. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!