Då kan skatten på sjukersättning bli lägre

Den som har inkomst från sjuk- eller aktivitetsersättning ska betala samma skatt som den har inkomst från arbete, anser regeringen.

I en promemoria föreslår finansdepartementet en högre skattereduktionen för inkomster från sjuk- eller aktivitetsersättning. Reduktionen ska kompensera för det jobbskatteavdrag som infördes vid årskiftet. 

Redan idag finns en skattereduktion som ska ta bort skillnader i beskattning mellan inkomster från sjuk- och aktivitetsersättning och arbetsinkomster. Denna reduktion förstärktes så sent som vid årskiftet. 

Men som en följd av att riksdagen i fjol valde att anta budgetförslaget från M och KD infördes samtidigt ett nytt jobbskatteavdrag. Detta fick effekten att skillnaden i beskattning återigen ökade i vissa inkomstlägen. 

Detta vill regeringen åtgärda genom att öka skattreduktionen för för personer som har inkomst från sjuk- eller aktivitetsersättning som är högre 0,91 prisbasbelopp, vilket motsvarar ungefär 44 000 kronor per år baserat på årets prisbasbelopp. Effekten blir att dessa personer får en genomsnittlig skattesänkning på 1 130 kronor per år. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Exakt hur stor skattesänkningen blir beror bland annat på hur stor ersättning man har och vilken skattesats som tas ut i de kommun där man bor. 

I promemorian räknar regeringen med att en person över 30 år med ersättning på hel garantinivå som som bor i en kommun med genomsnittlig skattesats  får en skattesänkning med 1 441 kronor per år. Om samma person istället har högsta möjliga ersättningsnivå blir skattesänkningen 1 791 kronor per år.

Om förslaget blir verklighet ska skatteskillnaderna tas bort från och med 1 januari 2023.