Lättare för äldre att få sjukersättning med nytt förslag

Regeringen vill sänka kraven på omställning för utslitna 60-plussare. Därmed kan fler få rätt till sjukersättning.

Den som har mindre än fem år kvar i arbetslivet ska få lägre krav på omställning till annat yrke. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen. Enligt regeringen är det inte rimligt att ställa samma omfattande rehabiliterings- och omställningskrav på äldre som på yngre personer.

Enligt förslaget ska därför en äldre yrkesarbetande bara få sin arbetsförmåga bedömd mot normalt förekommande yrken som personen har erfarenhet av eller till annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. 

Likaså ska kraven vid bedömning av rehabiliteringsmöjligheter bli lägre. De enda insatserna som ska övervägas är de som syftar till att personen ska kunna arbeta i ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och som han eller hon har tidigare erfarenhet av eller annat lämpligt och tillgängligt arbete.

Enligt regeringen väljer många äldre att ta ut förtida pension när de inte beviljas sjukersättning vilket inte sällan leder till livslång lång inkomst. För denna grupp kan förslaget ge mer pengar i ålderspension.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Om riksdagen antar förslaget kan det träda ikraft den 1 september 2022.