HFD: Fel av Försäkringskassan att stoppa utbetalning av assistansersättning

Att en personlig assistent med nedsatt arbetsförmåga jobbar mer än vad den borde enligt Försäkringskassan beslut om sjukersättning, är inte skäl att stoppa utbetalning av assistansersättning. Det slår högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en dom.

I det aktuella fallet har en personlig assistent haft sjukersättning på halvtid, men trots det arbetat heltid. Försäkringskassan har då beslutat att stoppa delar av utbetalningen av assistansersättning till den assistansanvändare hos vilken assistenten var anställd. 

Detta har dock inte myndigheten rätt att göra, menar HFD. Lagen är tydligt och i det aktuella fallet har varken assistansanvändaren eller assistansanordnare kött till att assistenten var beviljad sjukersättning. Det finns heller inget som visar att assistenten inte skulle ha gjort det arbete som assistansersättningen skulle täcka. 

Istället menar HFD att Försäkringskassan bör fokusera på assistentens arbetsförmåga och prova om rätten till sjukersättning har missbrukats. Om så är fallet bör det få konsekvenser för assistenten och inte för assistansanvändaren.