Minskade krav på utslitna äldre

Regeringen vill göra det lättare för personer som har nära till pensionsåldern att få sjukersättning.

Regeringen vill redan nästa år gå vidare med det förslag som utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen lämnade i augusti. Förslaget innebär att personer som har mindre än fem år kvar till pensionen ska få förändrade omställningskrav vid sjukdom. Därmed blir det lättare att få sjukersättning. Regeringen kallar förslaget för en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen.

I praktiken innebär förslaget att personerna i målgruppen får sin arbetsförmåga prövad mot en begränsad del av arbetsmarknaden. Istället för att som idag pröva arbetsförmågan mot alla förekommande arbeten ska den prövas mot arbeten som den sökande har erfarenhet av och som finns tillgängliga på arbetsmarknaden. 

– Det finns ett brett stöd för detta från vänster och höger, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi när han presenterade förslaget vid en pressträff.

Ministern tillade också att han räknar med att det finns en riksdagsmajoritet för förslaget. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Regeringen vill införa de nya reglerna 1 juli 2022. Man räknar med att effekterna för statskassan blir begränsade då många av personerna i målgruppen redan idag lever på olika ersättningar som arbetslöshetsersättning eller sjukpenning.