Boverket föreslår lägre krav på tillgänglighet i studentbostäder

80 procent av studentlägenheterna i en ny byggnad ska slippa undan lagkraven på tillgänglighet och användbarhet. Det föreslår Boverket som har utrett frågan på uppdrag av regeringen.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bostäder vara tillgängliga och användbara. Men under lång tid har byggherrar och bostadsbolag kampanjat för att sänka kraven på tillgänglighet och användbarhet för studentbostäder. Argumentet är att tillgängliga studentbostäder blir dyra att bygga vilket ger en hyra som studenter har svårt att betala. 

Förra året gav bostadsminister Andreas Carlsson (KD) Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag om betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder. Kravet på universell utformning behövde inte längre gälla alla studentbostäder utan bara en andel, ansåg regeringen. 

Boverket drar slutsatsen att det är motiverat med undantag från kraven på tillgänglighet användbarhet för att sänka byggkostnaderna. Därför föreslår myndigheten att bara 20 procent av studentlägenheterna i en byggnad ska uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet. 

Enligt förslaget ska de studentlägenheter som inte är tillgängliga och användbara vara möjliga att besöka för en person med nedsatt rörelseförmåga. I de fallen ska det finnas tillgång till en tillgänglig toalett i närheten av studentbostaden.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Kraven på besökstillgänglighet gäller dock inte för studentbostäder som ligger på en våning som inte nås från marken i en byggnad med färre än tre våningar som saknar hiss. 

Enligt Boverket står förslaget inte i strid med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att 20 procent av studentbostäderna även fortsättningsvis ska vara tillgängliga och användbara så säkerställs tillgången till bostäder och möjligheten för personer med funktionsnedsättning att välja bosättningsort och bostad, menar Boverket. 

De minskade tillgänglighetskraven ska gälla för nybyggnation av studentbostäder, men även vara utgångspunkten vid renoveringar.