Många styr och påverkar när unga väljer yrke

Elisabet Söderberg arbetar framför en datorskärm. I bakgrunden en bokhylla.

Elisabet Söderberg visar hur omgivningens förväntningar påverkar unga i deras val av yrke. (Foto: Marc Femenia)

Deras väg mot utbildning och arbete är kantad av hinder. Elisabet Söderbergs forskning blottlägger hur brist på tilltro från skola, föräldrar och samhälle påverkar avgörande livsval hos ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Men hon visar också på motståndet och kampen för självständighet.