Lovar tydligare regler för assistans till barn

Personlig hygien ingår inte i normalt föräldraansvar när barnen är nio år eller äldre, menar Försäkringskassan och förtydligar tolkning av barns rätt till personlig assistans.

Liten barnhand vilar i en vuxens hand
Åldern på barnet är avgörande för rätten till personlig assistans.

Personlig hygien ingår inte i normalt föräldraansvar när barnen är nio år eller äldre, menar Försäkringskassan och förtydligar tolkning av barns rätt till personlig assistans.
Frågan om vad som är normalt föräldraansvar är avgörande för beslut om barns rätt till personlig assistans. Utgångspunkten är att alla barn har ett visst behov av stöd och hjälp från sina föräldrar och detta ska räknas bort när rätten till assistansersättning avgörs.
Problemet är bara att veta vad som är normalt föräldraansvar.
Försäkringskassan har tidigare fått kritik av Inspektionen för socialförsäkringen för att tolkningarna av föräldraansvaret har varierat när myndigheten fattat beslut om personlig assistans till barn. Handläggarna har inte haft rätt stöd i sina beslut och har i flera fall tvingats utgå från sina egna erfarenheter av vad ett barn i en viss ålder kan klara på egen hand.
Nu ska det bli ändring på det, lovar Försäkringskassan och levererar nya definitioner av föräldrarnas ansvar baserade på ett översikt av tidigare rättsfall. Bland annat konstaterar man att barn som har fyllt nio år normalt inte behöver hjälp med sin personliga hygien och att det därför inte ska räknas till det normala föräldraansvaret.
Inte heller ska föräldrarna behöva hjälpa barn med att kommunicera i vanliga sociala situationer när barnen har fyllt sex år. Hit räknas till exempel fritidsaktiviteter.
Vad gäller behov som inte räknas som grundläggande anser Försäkringskassan att föräldrarnas ansvar för tillsyn av barnet börjar trappas av vid sex års ålder för att helt falla utanför ansvaret från det att barnen fyller tolv.
I vissa fall kan tillsyn av barn under sex år anses gå utöver normalt föräldraansvar. Det handlar om när tillsynen är av övervakande karaktär och kräver ingående kunskaper om barnet.