I forskningscirkeln är alla experter

ett montage av en närbild på en köksspis och en gruppbild där personerna i artikeln står utomhus framför en koppargrön skulptur.

Forskarna Charlotta Thodelius och Jörgen Lundälv har tagit hjälp av Kristina Kindberg (sittande till vänster), Linda Karlsson (sittande höger) och Mona Eriksson (stående i mitten) till sitt forskningsprojekt.

Hur förebygger man olyckor i bostaden och skapar en trygg och funktionell hemmiljö? Den frågan har representanter från funktionshinderrörelsen sökt svar på tillsammans med universitetsforskare.

Många styr och påverkar när unga väljer yrke

Elisabet Söderberg arbetar framför en datorskärm. I bakgrunden en bokhylla.

Elisabet Söderberg visar hur omgivningens förväntningar påverkar unga i deras val av yrke. (Foto: Marc Femenia)

Deras väg mot utbildning och arbete är kantad av hinder. Elisabet Söderbergs forskning blottlägger hur brist på tilltro från skola, föräldrar och samhälle påverkar avgörande livsval hos ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Men hon visar också på motståndet och kampen för självständighet.