Forskarkritik mot fuskfokuserade politiker

17 funktionshinderforskare dömer ut regeringens hantering av LSS. Lagen måste förtydligas för att inte en begränsande rättspraxis ska ta över de politiska intentionerna.

17 funktionshinderforskare dömer ut regeringens hantering av LSS. Lagen måste förtydligas för att inte en begränsande rättspraxis ska ta över de politiska intentionerna.
Tillämpningen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utvecklas i fel riktning. Lagens mål om att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra i full delaktighet i samhällslivet är för flera ett minne blott, skriver 17 forskare i Svenska nätverket för handikappforskare i en debattartikel i Svenska dagbladet.
”Om dagens politiker anser att LSS ska fortsätta som en viktig pluslag till SoL är det uppenbart att lagen måste förtydligas i många avseenden så att inte en begränsande rättspraxis tar över de politiska intentionerna”, skriver forskarna..
Såväl aktuell forskning som myndighetsrapporter visar på brister i dagens situation där Försäkringskassan, kommuner och domstolar pressar tillämpningen av lagen allt längre bort från de grundläggande politiska intentionerna, menar debattörerna.
”Det är uppenbart att man från politikerhåll hittills främst fokuserat på kriminalitet med koppling till den personliga assistansen och inte gjort något särskilt för att komma till rätta med kommunernas och Försäkringskassans egen begränsande styrning av LSS-tillämpningen. Regeringen flaggar nu för en ”fusk-kommission”. Lika väl måste man ta itu med ”fusket” vid kommuners och Försäkringskassans tillämpning och tolkning av LSS” skriver forskarna i Svenska dagbladet.
Läs hela artikeln i Svenska dagbladet