Funktionshinderforskningen måste bli mer tillgänglig

Vid vårens nordiska forskningskonferens i Norge lyste funktionshinderrörelsen med sin frånvaro. Vid nästa konferens i Sverige 2017 måste fler kunna delta, skriver Charlotta Thodelius och Jörgen Lundälv.

Porträtt Charlotta Thodelius
Charlotta Thodelius är doktorand i arkitektur vid Chalmers tekniska högskola

Debatt: Vid vårens nordiska forskningskonferens i Norge lyste funktionshinderrörelsen med sin frånvaro. Vid nästa konferens i Sverige 2017 måste fler kunna delta, skriver Charlotta Thodelius och Jörgen Lundälv.
6-8 maj samlades internationella funktionshinderforskare i Bergen, Norge för att diskutera funktionshinderfrågor. Konferens anordnades av Nordic Network on Disability Research (NNDR) med syftet att sammanföra forskare, policyskapare, aktivister och praktiker, för att utbyta kunskap och idéer, samt främja ett nordiskt och nationellt samarbete. Men hur blev det i verkligheten?
FN:s motto från internationella funktionshinderdagen (2004): »Nothing about Us, Without Us« och WHO:s World Report on Disability (2011) kändes avlägset.
Porträtt Jörgen Lundälv
Jörgen Lundälv är docent i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Vi konstaterar att alla inte haft reella möjligheter att delta på konferensen, något som även Kristin Bjornsdottir från University of Iceland uppmärksammade. Totalt medverkade 360 personer från 36 länder, intresset var högst i Norge (121 deltagare), vilket är fler deltagare än vad de nordiska länderna hade tillsammans. Vi märkte även att det var flest forskare från högskolor och universitet, totalt 268 forskare.
Från Sverige deltog representanter från Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet, Specialpedagogiska skolinspektionen och Myndigheten för tillgängliga medier. Få internationella funktionshinder­organisationer var representerade, enbart åtta deltog.
De bidrag som fanns med på konferensen (alla abstract finns på: http://www.nndr2015.org) berörde främst frågeställningar rörande familj, välfärd och utbildning. Det förekom en underrepresentation av teman rörande den kulturella kontexten, såsom konst, sexualitet och hatbrott. På de bidrag vi lyssnade på, förekom inga företrädare utanför akademin, i postersessionen var fyra av 20 posters presenterade av företrädare från myndigheter.
Vi tror att funktionshinderforskningen i framtiden kan stärkas ytterligare genom att göras mer tillgänglig för alla. Sänkta kostnader kommer att gynna alla och göra det möjligt för såväl funktionshinderorganisationer och myndighetsföreträdare att delta. En väg att nå dit är att använda digitala redskap, där diskussioner kan ske parallellt, både på plats och interaktivt. Även papers och bildspel kan göras tillgängligt via webbplatser för att nå ut till fler som kan ge feedback.
NNDR är ett mycket värdefullt nätverk, nästa konferens hålls i Sverige i maj 2017 på temat »Living with disability«. Förhoppningsvis ser vi då ett ökat deltagande från funktionshinderorganisationer från många länder. Ledorden skulle då kunna återuppstå igen: »Nothing about Us, Without US«. ▪
Charlotta Thodelius
Doktorand i arkitektur,
Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur
Jörgen Lundälv
Docent i socialt arbete,
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Vid konferensen konferensen presenterade författarna ett paper: »Injury events in residential environments for individuals with disabilities, multiple disabilities and long-term illness in the County of Värmland, Sweden – a 2-year study«.