Bäddat för strid i företrädarfrågan

Den ständigt återkommande konflikten om vem som ska representera DHR får näring även till detta förbundsmöte. Två motioner vill få bort krav på att företrädare ska ha nedsatt rörelseförmåga.

En vit flagga med den blå DHR-loggan.
Den ständigt återkommande konflikten om vem som ska representera DHR får näring även till detta förbundsmöte. Två motioner vill få bort krav på att företrädare ska ha nedsatt rörelseförmåga.
16–18 oktober är det åter dags för DHRs förbundsmöte. 50 ombud samlas i Stockholm för att besluta om förbundets verksamhet de kommande två åren och för att välja nya ledamöter till förbundsstyrelsen. Totalt har 52 motioner lämnats in till förbundsmötet i oktober.
Efter att ha varit frånvarande under några år kliver frågan om vem som ska representera DHR åter in på agendan. Sedan flera år tillbaka har DHR regler som slår fast att personer med nedsatt rörelseförmåga ska ha det avgörande inflytandet i organisationen och att förbundsordförande ska ha nedsatt rörelseförmåga.
Det sistnämnda vill Jämtlands distrikt ändra på. I en motion till förbundsmötet lyfter distriktet fram att kompetens ska styra vid tillsättningar och att ingen ska diskrimineras. Därför vill de att kravet att förbundsordförande ska ha nedsatt rörelseförmåga stryks från förbundets stadgar.
Ett liknande budskap kommer från sex distrikt i Sydsverige. De vill se över stadgarnas krav på att personer med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande i organisationen samt skrivningen att avdelningsstyrelsen bör bestå av en majoritet av personer med nedsatt rörelseförmåga.
De sex distrikten menar att DHR behöver vidga kretsen av kandidater till styrelseposter för att kunna överleva som drivande kraft för ett samhälle tillgängligt för alla. Förtroendeuppdrag ska även kunna innehas av nära anhöriga, eldsjälar, personer med yrkes- och specialkunskaper, skriver de i motionen.
Förbundsstyrelsen uppmanar förbundsmötet att avslå motionerna. Bland annat med motiveringen att trovärdigheten för organisationen skulle minska om den inte företräds av människor som har egen erfarenhet av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Styrelsen säger sig dock välkomna alla människor att engagera sig i DHR men understryker att det är den egna erfarenheten av nedsatt rörelseförmåga som ska vara den drivande kraften i organisationen.