Så tänker Försäkringskassan om omprövningarna

– Vi kommer att behöva identifiera de ärenden där praxisändringen inte påverkar, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Montage av två bilder. På den ena syns försäkringskassans flagga vaja mot en blå himmel. På den andra står Andreas Larsson.
Andreas Larsson är verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning. (Foto: Per Groth/Försäkringskassan)

Såväl nya som pågående tvåårsomprövningar stoppas av Försäkringskassan om de berörs av de senaste årens förändrade rättspraxis för personlig assistans. Men hur urvalet ska göras är inte klart.
Igår meddelande regeringen att alla tvåårsomprövningar inom assistansersättningen stoppas tillfälligt. Stoppet sker genom en lagändring som först måste behandlas i riksdagen. Därför kommer stoppet inte att kunna införas förrän till våren.
Strax efter regeringens besked meddelade Försäkringskassan att man fortsätter att göra tvåårsomprövningar fram tills dess att den tillfälliga lagändringen träder i kraft. Men omprövningarna ska bara göras i de fall som inte påverkas av de senaste årens ändringar av rättspraxis som följt av Högsta förvaltningsdomstolens domar från 2009, 2012, 2015 och 2017.
Hur urvalet ska göras i praktiken är dock inte helt klart.
– Vi fick det här beskedet igår, så exakt hur formerna för det här ska se ut kan jag inte svara på idag, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.
Han räknar med att det kommer ta ytterligare någon vecka innan myndigheten har hunnit gå igenom situationen och slå fast hur urvalet inför omprövningarna ska gå till. Men mycket talar för att det krävs en analys i varje enskilt fall.
– Vi kommer att behöva identifiera de ärenden där praxisändringen inte påverkar. Det handlar om att titta på ärendena och göra en bedömning utifrån hur förutsättningarna ser ut i det enskilda fallet, säger Andreas Larsson.
Varför stoppar ni inte omprövningarna helt?
– Den nya lagstiftningen har inte trätt kraft ännu, och vi kommer därför att fortsätta göra tvåårsomprövningar tills dess att lagstiftningen träder i kraft. Då tänker vi att vi fokuserar på de som inte påverkas av praxisändringarna. Det är det som är rimligt utifrån det som regeringen presenterade igår.
Det nya förhållningssättet ska gälla för såväl nya som pågående omprövningar. Däremot har det ingen betydelse för dem som ansöker om assistansersättning.  Detta trots att regeringen har meddelat att de tänker ändra lagen och återställa synen på väntetid och beredskap till den tolkning som gällde före domen från i somras.
– Tills dess att vi har en ny lagstiftning så kommer vi att tillämpa den lagstiftning och den praxis som finns idag när det gäller nyansökningar. För de som berörs finns möjligheten att komma in med en ny ansökan efter det att den nya lagen har trätt i kraft och där begära fler timmar om det skulle vara aktuellt, säger Andreas Larsson.