Försäkringskassan gör riktade omprövningar

Efter regeringens besked om ett kommande stopp för tvåårsomprövningar ändrar Försäkringskassan sitt arbete.

En husfasad med många glasrutor och en skylt med Försäkringskassans logotyp.
(Foto: Försäkringskassan)

Efter regeringens besked om ett kommande stopp för tvåårsomprövningar ändrar Försäkringskassan sitt arbete.
På torsdagen meddelade regeringen att den vill införa ett temporärt stopp för alla tvåårsomprövningar inom den statliga assistansersättningen. Stoppet dröjer dock till våren eftersom att riksdagen först måste fatta beslut om en tillfällig lagändring.
Fram tills dess ska Försäkringskassan enligt lagen fortsätta med tvåårsomprövningar där behoven ska prövas mot gällare rättspraxis, något som riskerar att få svåra konsekvenser för vissa användare.
Nu meddelar Försäkringskassan att myndigheten kommer att fortsätta med tvåårsomprövningarna fram tills att den tillfälliga lagen är på plats. Men enligt myndigheten kommer omprövningarna att fokusera på de personer som inte träffas av de senaste årens domslut från Högsta förvaltningsdomstolen.
Men alla slipper inte undan effekterna av den senaste HFD-domen. För nyansökningar gäller rådande lagstiftning och praxis vilket innebär att den som beviljas personlig assistans enligt nuvarande praxis kommer att behöva ansöka om ytterligare timmar när det åter är möjligt att bevilja tid för väntetid och beredskap.
Här finns Försäkringskassans meddelande om tvåårsomprövningar