Regeringen stoppar alla tvårsomprövningar

Regeringen föreslår ett temporärt stopp för alla tvåårsomprövningar inom den statliga assistansersättningen, men det dröjer till våren.

Åsa Regner står bakom en talarsol och gestikulerar lite försiktigt. I bakgrunden en blå fond.
En tillfällig lagändring ska stoppa tvårpårsomprövningarna, föreslår Åsa Regnér (S) (Foto: Albert Martinsson)

Regeringen föreslår ett temporärt stopp för alla tvåårsomprövningar inom den statliga assistansersättningen, men det dröjer till våren.
På torsdagen presenterade regeringens ansvariga minister Åsa Regnér (S) ett åtgärdspaket för den statliga asisstanserästtningen. Förutom det tidigare aviserade lagförslaget om att snabbt ändra lagen så att den tidigare tolkningen av väntetid och beredskap återställs, vill regeringen även införa en temporär frysning av alla tvåårsomprövningar. Beskedet kommer två veckor efter att Försäkringskassan meddelade att deras tolkning av den senaste domen från Högsta förvaltningsdomstolen kan få svåröverskådliga konsekvenser.
Frysningen görs genom en tillfällig lagändring och kan träda i kraft under våren. Frysningen gäller till dess att den pågående LSS-utredningen är klar och att det finns ett samlat förslag om förändringar i hela LSS, sa ministern.
– Det här gör vi för att människors liv ska gå ihop och för att människor ska kunna förutse vad som ska hända för att man ska ha den här självständigheten som lagen föreskriver, sa Åsa Regnér när hon presenterade åtgärderna.
Eftersom att det temporära stoppet av omprövningarna kräver en lagändring måste denna beredas i riksdagen. Regeringen uppger att man har stöd för stoppet i riksdagen men processen gör att det dröjer minst tre månader innan en lagändring kan vara på plats. När det gäller ansvaret för hanteringen av de som blir aktuella för omprövning fram till dess ligger bollen hos hos Försäkringskassan.
– Enligt grundlagen får en minister inte uttala sig omdomar eller om myndighetsutövning.  Försäkringskassan är förstås medveten om situationen, sa Åsa Regnér.
Personer som har fått en negativ omprövning eller ännu inte har kommit in i systemet påverkas inte av frysningen av tvåårsomprövningarna. Lagändringen gäller bara konekvenserna av den senaste i raden av domar från Högsta förvaltningsdomstolen. När det gäller effekterna av domarna från 2009, 2012 och 2015 hänvisar Åsa Regnér till de analyser som försäkringskassan och Socialstyrelsen ska leverera i december.
– Jag vill ha kunskap om huruvida vi behöver gå vidare med en lagändring även när det gäller dem, sa Åsa Regnér.
Utöver de akuta lagändringarna vill regeringen också ändra lagen så att kommunerna får ansvar för att informera de personer som förlorar sin assistansersättning om deras rättigheter enligt LSS. Denna lagändring ska genomföras 1 juli nästa år.  Vid samma tidpunkt vill man återinföra möjligheten för de som har ett högre timbelopp än schablonersättningen att få täckning för kostnader även när dessa varierar över tid.
Läs mer om konsekvenserna av den senaste domen