Riksrevisionen sågar  Samhall

Statliga bolaget Samhall lyckas inte uppfylla uppdraget att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning, konstaterar Riksrevisionen i en granskning.

Riksrevisionen konstaterar att Samhall visserligen har skapat många arbetstillfällen men att att bolaget brister i att skapa anpassade och utvecklande arbeten för sina anställda. Orsaken är att regeringens styrning framför allt har handlat om bolagets affärsmässighet och ekonomiska utveckling. Kvaliteten på den sysselsättning som bolaget erbjuder har hamnat i bakgrunden, framgår av Riksrevisionens granskning.  

Dessutom ser Riksrevisionen problem med att Samhalls verksamhet i huvudsak är fokuserad på lokalvård. Det minskar möjligheterna att anpassa arbetsuppgifter till de anställdas behov och förutsättningar, menar Riksrevisionen. Ett smalt utbud av arbetsuppgifter begränsar även Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa personer till Samhall, skriver Riksrevisionen. Samtidigt konstaterar man dock att Arbetsförmedlingen i huvudsak anvisar personer från rätt målgrupper till arbete hos Samhall.

– Bristerna har varit kända länge. För att samhällsuppdraget som riksdagen har beslutat om ska kunna uppfyllas i sin helhet behövs det genomgripande förändringar. De grundläggande förutsättningarna för verksamheten behöver ses över, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att utreda vilken organisationsform som bäst uppfyller riksdagens mål med verksamheten. Utredningen bör utgå från att det fortsatt bör vara en statlig aktör som ansvarar för och genomför uppdraget, skriver Riksrevisionen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Samhall

Samhall ägs av staten och har till uppgift att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Bolaget tar emot personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga som inte kan få jobb genom andra insatser. 

Framför allt prioriteras personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga, personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning i kombination med hörselskada, synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning samt personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan enligt särskild specifikation.

Bolaget får varje år en ersättning från staten för att kompensera för personalens nedsatta arbetsförmåga, men ska i övrigt verka på marknadsmässiga grunder. Med dagens nivå på ersättningen (6,6 miljarder kronor för 2023) innebär det en subventionsgrad på 87 procent per anställd.