Regeringen går vidare med kritiserat förslag om studentbostäder

Regeringen har skickat Boverkets förslag om sänkta tillgänglighetskrav på studentbostäder på remiss.

Förslaget innebär att 80 procent av lägenheterna i en ny- eller ombyggd fastighet bara behöver vara möjliga att besöka för person med nedsatt rörelseförmåga. 20 procent ska uppfylla samtliga krav på tillgänglighet och användbarhet. Förhoppningen är att de minskade kraven ska göra det billigare att bygga studentbostäder.

Förslaget har mötts av kritik från funktionshinderrörelsen, men även välkomnats av studentbostadsbranschen. 

Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är den 4 oktober.