Nytt bilstöd ska minska kostnader

Nya regler för bilstödet ska få fler att köpa standardutrustning och minska statens kostnader för bilanpassning.

Bilnycklar med en remote för lås och baklucka.
(Foto: Freeimages.com)

Nya regler för bilstödet ska få fler att köpa standardutrustning och minska statens kostnader för bilanpassning.
Regeringen lämnar idag en proposition till riksdagen med förslag på en ny ordning för de ekonomiska bidragen vid bilköp och bilanpassning till personer med funktionsnedsättning.
I förslaget föreslår regeringen att grundbidraget för bilköp halveras från dagens 60000 kronor till 30000 kronor. Istället vill regeringen använda pengarna till att höja bidragen till de som har lägst inkomster och de som har behov av eftermonterade anpassningar.
Omfördelningen sker bland annat genom att nivåerna för det inkomstprövade anskaffningsbidraget höjs så att fullt bidrag kan lämnas till den som har en årsinkomst under 121000 kronor. Anskaffningsbidraget trappas sedan av linjärt upp till en årsinkomst på 220000 kronor. Den som har högre inkomst än så får helt enkelt inget anskaffningsbidrag.
Höjningen av gränserna innebär bland annat att den som har garantinivån för sjukersättning kan få helt anskaffningsbidrag på 40000 kronor, skriver regeringen.
Utöver detta vill regeringen ven inför ett nytt bidrag som man kallar tilläggsbidraget. tanken med detta bidrag är att kompensera de bilköpare som behöver en större bil eller fördyrande originaltillbehör.
Tilläggsbidraget ska kunna lämna i tre olika fall:
1. Den som behöver eftermonterade anpassningar kan få högst 30 000 kronor.
2. Personer som behöver konan använda rullstolen inne i bilen eller ta med en motordriven rullstol eller ett annat liknande hjälpmedel kan få tilläggsbidrag med 40000 kronor.
3. Den som har behov av vissa särskilda originalmonterade anordningar ska kunna få bidrag med fastställda schablonbelopp.
De tre olika bidragstyperna ska inte utesluta varandra, skriver regeringen.
Sammantaget ska den nya bidragsstrukturen ge incitament för bilköpare med funktionsnedsättning att redan vid bilköpet välja en lämplig modell som minimerar behovet av eftermonterade anpassningar. På så vis räknar regeringen med att kostnaderna för eftermonterade anpassningar ska minska.
För att sätta ytterligare kraft bakom denna ambition föreslår regeringen en rad förändringar av reglerna för bilanpassning, de så kallade anpassningsbidraget. Bland annat ska Försäkringskassan kunna neka bidrag till ett fordon som är olämpligt att anpassa. Här sätts en tydlig tidsgräns. Ett fordon som är äldre än fyra år eller som har gått längre än 6000 mil anses inte lämpligt, om det inte finns särskilda skäl.
Det ska inte heller vara möjligt att få anpassningsbidrag för anordningar som är att anse som standardutrustning eller som utgör normalt förekommande tilläggsutrustning, skriver regeringen.
Regeringen vill även att Försäkringskassan väger in kostnadsaspekter vid bedömningen av anpassningsbidraget. Den äskande ska, om Försäkringskassan begär det, kunna visa upp två offerter från olika anpassningsföretag. Ersättning ska då lämnas för den lösning som på det mest kostnadseffektiva sättet tillgodoser behovet av anpassning. Dock ska kvaliteten vara den samma, skriver regeringen.
I propositionen föreslår regeringen även att det införs funktionskontroller av monterade anpassningar och att bilstöd ska kunna lämnas till förarutbildning.
Totalt räknar regeringen med att statens kostnader minskar med mellan 19 och 29 miljoner kronor. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.
Läs mer: Påfyllning av bilstödet

3 svar på ”Nytt bilstöd ska minska kostnader”

  1. Idioti och fullständigt vansinne…
    Så bilar över 6000 mil klarar inte av att användas i ytterligare 18000mil eller vad menar man.
    Den folkvalda regeringen skär i allt och bekostar gärna andra grupper i sdmhället.
    Funkisstna får mindre man spa 18-29 000 000kr?

  2. Vi som är funktions hindrad och måste ha bil anpassning. Ligger den redan idag på c.a 8500kr i månaden. Å ska man ta värdeminskning så är det ca. 11800kr mån. På 9 år .

Kommentarer är stängda.