Påfyllning av bilstödet

Regeringen skjuter till 61 miljoner kronor till årets pott för bilstöd. Men satsningen är bara tillfällig.

Ett tankhantag på en bensinstation sitter instucket i en grön bil.
(Foto: Syda Productions – Fotolia)

Regeringen skjuter till ytterligare miljoner till årets pott för bilstöd. Men satsningen är bara tillfällig.
Försäkringskassan varnade redan i början av året för att de 267 miljoner kronor som regeringen anslagit i budgeten för 2015 bara skulle räcka till september. Efterfrågan på bilstöd är med andra ord högre än vad de avsatta pengarna räcker till.
Nu har regeringen också insett detta och anslår ytterligare 61 miljoner kronor för årets bilstöd.
Satsningen är dock bara tillfällig. Till nästa års budget är dock regeringen kvar på den ursprungliga nivån för 2016, det vill säga 267 miljoner kronor.