Nu avgörs om han blev diskriminerad

»Stort och spännande«. På måndagen var Lars-Göran Wadén tillbaka i domstolen som ska avgöra om han blev diskriminerad när han inte kom ombord på lokalbussen.

Man i rullstol framför en dörr där det står Gävle tingsrätt.
På måndagen var Lars-Göran Wadén tillbaka vid Gävle tingsrätt för att få sin prövat om han blev diskriminerad när han inte kom ombord på bussen. (Foto: Albert Martinsson)

»Stort och spännande«. På måndagen var Lars-Göran Wadén tillbaka i domstolen som ska avgöra om han blev diskriminerad när han inte kom ombord på lokalbussen.
Tre år och fyra månader efter att Lars-Göran Wadén, en kall januarimorgon 2015, inte kom ombord på lokalbussen var det på måndagen dags för huvudförhandling i Gävle tingsrätt. Frågan som ska avgöras är om Lars-Göran Wadén utsattes för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när busschauffören inte fick igång trappliften som ska ta ombord rullstolsburna resenärer.
Resan fram till dagens huvudförhandling har varit lång och segdragen. Redan någon dag efter händelsen anmälde Lars-Göran Wadén händelsen till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utredde frågan under nästan ett år. DO avslutade sin utredning med att konstatera att händelsen kan ha varit diskriminering men utan att vidta några åtgärder.
Fallet togs istället över av DHR som i början av 2016 stämde det regionala trafikföretaget X-trafik för diskriminering. Huvudförhandlingen startade i december 2016 men avbröts snabbt för att be Högsta domstolen avgöra om det var X-trafik eller det upphandlade bussföretag som körde den aktuella bussen som skulle stå till svars i domstolen. 
I december 2017 kom HDs besked att X-trafik är rätt part i målet. Därmed kunde frågan om själva händelsen var diskriminering fortsätta i Gävle tingsrätt.
För Lars-Göran Wadén var det skönt att få komma tillbaka till domstolen och slutföra förhandlingarna.
– Det är stort och spännande att en dom är inom räckhåll och att vi kan se ett slut på den här processen, säger han till Funktionshinderpolitik. 
Under förhandlingen lade DHR, som alltså har tagit över Lars-Göran Wadéns talan, fram flera argument för varför det var diskriminering när trappliften inte kunde användas. Organisationen hänvisade till såväl diskrimineringslagen som EU-regler och FNs konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den röda tråden är att det är en rättighet att åka med allmänna färdmedel på lika villkor som andra och att bristen på lift försatte Lars-Göran Wadén i en icke jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Bland annat lutade man sig mot den inspelning av händelsen som Lars-Göran Wadén gjorde med sin mobiltelefon
Region Gävleborg, som ansvarar för X-trafik, menade å sin sida att händelsen inte var diskriminering. Man bestrider visserligen inte att Lars-Göran Wadén hindrades från att resa med bussen men, regionens ombud hänvisade till att X-trafik ställer krav på tillgänglighet i alla upphandlingar och att det inträffade var ett resultat av olyckliga omständigheter. 
Lars-Göran Wadén fick också redogöra för hur han upplevde situationen den där morgonen i januari.
– Det var första gången, men jag upplevde som lättsamt. Det var varken nervöst eller obehagligt och tonen i rättssalen var avslappnad. Samtidigt känns det bra att vara med och skriva historia och få diskrimineringslagen prövad.
Domen i målet meddelas 11 juni.